Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 18 december 2017

Ännu en aspekt av Sveriges identitetskollaps

Psykolog: Ett haveri för
det svenska ledarskapet

Det är onödigt att referera till varje tidningsartikel som för tillfället refererar till ett Sverige som mest liknar ett enda stort systemfel. Artiklar om interna missförhållanden kommer att fortsätta strömma fram även efter att landets solcykel i april 2018 lämnat över till nästa planet i nationalhoroskopet som då kommer att få paradera eller löpa gatlopp i medierna, allt beroende på dess styrka eller svaghet.

Men just den här texten på DN/Idagsidan uppfyller perfekt kriterierna för den pågående svenska ödescykeln, med en "verksamt ond" Sol invid en verksamt ond Jupiter där den senare mer liknar en uppblåsthetsplanet än den naturliga generösa välgöraren den i grund och botten är. En dålig Jupiter gillar lätta pengar och är en hycklare, är inte äkta nobless men älskar att bete sig som en eminens. Alla dessa är beteenden som liknar artikelns beskrivning av substanslösa chefer. Psykologens tal, i anslutning om MeToo-manifestationerna, om "ett haveri för det svenska ledarskapet" anknyter med andra ord perfekt till Sveriges planetära cykler. 

Solen representerar inte bara landets själ eller identitet utan också dess ledarskap. Nationalhoroskopet indikerar hur man i svensk blir en dryg pamp på nolltid från det att man får en gnutta makt, en sjuklig motreaktion på den socialistiska jämlikhet som aldrig arbetarklassen på sin tid mäktade genomföra när de lät Ägarna behålla sina privilegier ("den svenska kompromissmodellen"). Å andra sidan hade en genomförd kommunism aldrig kunnat fungera eftersom folk inte kan vara hur obildade som helst om tillvarons mekanismer om ett systemskifte ska ha någon chans att lyckas. Det är därför Sverige sitter i skiten nu och inför framtiden.

söndag 17 december 2017

Populistisk psykiatri

Ibland konstellerar sig planeterna på ett så fattigt vis att man knappt ens kan tala om att verkliga människor fötts under dem. Det mikrokosmiska resultatet liknar mer karikatyrer eller klichéer av den högre arketypiska världen. Antisemitismen visar faran i att inte bemöda sig att söka egenarten hos den andre, även om ytan eller utagerandet är extremt manierat.

Jag upptäcker ännu en artikel på det slitna temat "adhd:s alla fördelar" och noterar att psykiatern tagit för vana att författa böcker på det allra mest publikfriande och populistiska nivån - vem i hela friden behöver läsa en bok om att kroppslig rörelse syresätter kroppen och förbättrar tänkandet? Kan vi i överläkare Anders Hansen ha att göra med en lättare typ av plattitydskvättande sociopatisk streber? 

Tanken kommer för mig eftersom fotot är det mest utstuderat poserande jag sett på länge, huvudet kokett lutat mot ena axeln. Bilden associerar till en annan populistisk yrkesman, prästen Runar Sögaard, vars mediehunger var abnorm och som kanske platsar i Hansens beskrivning av adhd-sjuka entreprenörer. Sögaard står nu åter anklagad för skattebrott med utsikten till fängelsestraff. Skattfiffel skulle möjligen kunna ursäktas om han just är så svårt adhd-störd att han är helt inkompetent att administrera de egna affärerna... 

Av medierna hårdpluggade "Blondinbella" är en adhd-diagnosticerad entreprenör som bär på kronisk kriminalitet i formen av en återkommande tendens att mörka att hon ägnar sig åt textreklam. Eller är också det bara en oförmåga att sköta affärerna? I vårt kapitalistiska samhälle maskeras det sjukliga habegäret med diagnosen adhd eftersom vår psykopatiska kultur faktiskt driver fram den här typen av själsligt störda människor och presenterar den som beundransvärd företagaranda. Det är i själva verket djupt störda själar som från himmelens evighet ser en chans att födas till en mörk tidsålder där de kan verka utan att bli upptäckta och tvingas revidera sina attityder... Det som funkar i en tidsålder eller kultur går inte alls i en annan... Även den biologiska värdkroppens livscykel spelar in: jag har sett en adhd-diagnosticerad släktings derangerat kortsiktiga habegär och avundsjuka över andras privilegier tona bort med årens gång i takt med att istället Sjukdiagnosen blivit föremålet för den intensiva och illa justerade begärsnaturen (i just detta horoskop bäst förklarad av ett framhävt Vattenelement som är till skada för ascendenten/personligheten).

Med tanke på psykiater Hansens förebilder, råbarkade materialister och extrema ateister som Richard Dawkins och Sam Harris och en uppväxt på Satans egen bakgård, moderathålan Täby, förvånar det inte att, som sagt, hitta ett horoskop som mer liknar en karikatyr av en människa än den djup och komplex andlig varelse (vilket de levande människorna är). 

Den här kartan kommer jag inte att kommentera i detalj - Sideriska siktet har i själva verket under 8 år töjt på den hinduiska astrologins förmaningar om att inte avslöja verktygen för den omogna allmänheten. De som inte är redo att hantera Sanningen, skadar sig själva när de försöker hantera den. 

(Att västerlandet är fyllt av självhjälpsböcker av astrologisk typ räknas inte eftersom kulturens egoperspektiv redan är så skadat. Men österlandet har en så svart realism som lämnar individen så lite frihet i den materiella naturens deterministiska design att astrologin skulle kunna skada dem som saknar mognaden att hantera sin egen förestående död från denna värdkropp... Vem föredrar inte att leva som en mätt gris framför en ångestfylld neurotiker? Sanningen är en fiende till Västerlandet och dess avsaknad av bestämmelse, det har varit den här bloggens budskap i flera år.)


Psyikaterns födelsedag som "naturlig zodiak"

Sägas kan dock att psykiaterns emfas på kroppsfixerade Stenbocken i kombinationen med det motoriskt övertaggade arketypiska Barnet, Mars-i-härskarläge-i-Väduren, egentligen säger allt om adhd. Teckenkombinationen bildar också "egenmäktighetssyndromet" som är en diktators- eller åtminstone mästrande överhetsperson - varav den snabba rusningen mot titeln "överläkare". Ibland har jag kallat just den här kombinationen av Jord och Eld "diktatorskomplexet" och det är bara att studera det alltmer avskyvärda företaget Googles karta som jag kallade en diktator redan 2009 för att förstå hur illa det är när makttecknet Stenbocken och den hypersubjektiva Väduren kombineras. Det är som att sätta atomvapnen i händerna på ett barn. 

Ändå finns en human ton i mycket av det Hansen säger i intervjun och som måste tillskrivas den utmärkt placerade disponenten till den proppfulla Stenbocken, Saturnus i det intellektualiserande "människotecknet" Tvillingarna. Genom att han är en sådan typ, passar den "naturliga zodiaken" perfekt och auktoritetsrollen inom psykiatrin motsvaras väl av denna mästrande Saturnus i 3e merkuriska intellektshuset. 

Samtidigt är Stenbocken det kanske mest manierade tecknet av dem alla, fast på ett sätt som många uppskattar: detta är det sista tecknet i Jord-trilogin och här putsar restriktiva Saturnus bort all spretighet så att bara en otroligt slickad eller förfinad yta återstår. Detta är konsthantverkarens zodiaktecken framför andra men även den politiskt korrekta människan, vars åsiktsregister är helt konformt med den etablerade överheten. Tacka för det, Stenbockens naturliga 10e hus representerar ju staten - eller där makten nu råkar ligga i landet/civilisationen ifråga.

Men överläkarens populism står som spön i backen i SvD-texten. Till exempel - och apropå föregående blogginlägg som illustrerade talesättet "lika barn leka bäst" - anser han följande plattityd vara "klok": "I relationer leker lika barn bäst, i yrkeslivet är det precis tvärtom." Tanken syftar på adhd-typen som är driftig (tänk: Mars-i-Väduren) men en dålig administratör (tänk: Stenbocken och/eller Saturnus). För en vettlös dåre framstår det här kanske som klokskap men intellektuellt är det knappast mer än en truism att hävda att motsatspar kompletterar varandra, vilket zodiaken så tydligt visar. 

Visserligen står överläkarens Vädur och Stenbock i rät vinkel till varandra, ett förråande och problematiskt förhållande som skadar den finare sensibilitet (och ger en fitness-typ eller kroppsligt fixerad "arier"), men även denna "andens brutalisering" har sin nytta, kanske inte för individen men väl i det större kosmiska ödesspelet. Om en annan Täby-son, Fredrik Reinfeldt, noterade jag att dennes onda bidrag till det universella ödet (9e huset) liknade honom vid en Guds hämndängel som sänts till svenskarna för att krossa deras välfärdssamhälle då folket blivit förslappat och inte längre förstod den godhet som faktiskt bodde i deras samhällsprojekt. 

Som ett land i Vattenbärarens tecken kom Sverige en bit på väg i att bygga himmelriket på jorden men förlorade sin väg i och med socialdemokratins högervridning och förlust av sin vision. Entré de själviska skattehatarna med alltför låg bildning eller hjärnkapacitet för att kunna hantera en hel samhällsvision! Även Idévärlden - Platons högre förlaga till såväl vår planet och människorna - kan beskrivas i Vattenbärarens termer, som Luft (andeväsen) och en "mångfald-rotad-i-enheten". 

Detta NOUS är i själva verket filosofins motsvarighet till det kristendomen kallat "Himmelriket", där genomlysta själar vet att alla hänger ihop som en mysteriös kombination av individualitet och enhetligt kollektiv. Själviska Täby-barn, däremot, ser bara enskilda kroppar men ingen enhet alls eftersom de fallit ner till kroppslighetens simpla nivå. Där nere uppkommer enkelt villoläror som enbart ser till objektifierade enskilda ting (representerade av Jordelementet). Där nere uppstår lätt psykopater vilka också betraktar sig som objekt, som kroppsliga projekt att piska lite mer prestation ut (dolda intressen driver på denna kollektiva psykopati). De fallna varelserna är inte längre kapabla till sann kontemplation, de är själar utan potential eftersom de valt att realiserar sitt öde enbart på den somatiska nivån. De har blivit verktyg, nyttiga idioter!

Det är därför uppenbart att den väletablerade överläkaren, trots en enstaka placering i Luft inte kontinuerligt mäktar hålla tankehöjden på den strikt mänskliga - det vill säga, andliga - nivån. Han kollapsar ner i kroppsliga betraktelser där han tveklöst ser psyket som enbart en följd av döda biokemiska processer. Han är därmed en Främling för Livet, en av de andra och därför en tacksam måltavla för hemsökelser. jag har sett många exempel på svårt ångestdrivna människor med just kombinationen av Väduren och Stenbocken och en av dem "klättrar" till och med i vuxen ålder i barnens klätterställningar - exakt det exempel överläkaren beskrev som hälsosamt för en man som sedermera hittade sin plats i livet som (typiskt nog) fysiker och t.o.m. vann ett Nobelpris.


*****

Finns det då någon astrologisk koppling mellan den populistiska överläkaren och linslusen Runar Sögaard som kan förklara bloggarens spontana association av de båda? Männen har åtskilliga ansiktsdrag som påminner om varandra, men det verkar som om "look-alike"-fenomenet illustreras bäst när en människa först erfarit likheten - då möter astrologin ofta nog upp med högintressanta sammanträffanden. Radar man mekaniskt upp en serie ansikten under samma signaturer blir resultatet mer osäkert, även om en nylig ministudie av sex Sol-Skyttar, alla med känd födelsetid, antydde att tecknet tycks favorisera ett långt hästansikte. (Detta är i sig smått lustigt med tanke på att den mytiska kentauren/Skytten hade hästkropp men mänsklig torso och huvud...)

Även Runar Sögaards karta som "naturlig zodiak", som ren idé-skiss:


En naturlig zodiak har egentligen inget med individen att göra men t.o.m. här visar sig att själva idén med att födas detta dygn är att hamna i trångmål. Se hur äregiriga demonen Rahu står i Väduren för en distinkt linslus-varning medan Vädurens härskare Mars befinner sig i privategoistiska Jungfrun och därmed i dess naturliga sjätte hus för olycka och fiendskap! Att i ett riktigt horoskop ha sin ascendenthärskare i sjätte huset kan tyda på att man är självdestruktiv och därmed sin egen värsta fiende (eller olycka), även om Runar säkerligen trodde han skulle kunna finta Skatteverket. Här finns "trolla bort fakta"- dissociationen mellan rationell Luft och instinktiva Vatten, så det räcker och blir över.

Men frågan var alltså om den halvdana porträttlikheten också återspeglas i några iögonenfallande astrologiska överlappningar... Men här blir det inte mycket till utdelning. Runars Vädur är visserligen aktiverad av Rahu/Drakhuvudet och denna kanaliserar en i Jordelementet bunden och krigarenergi. Detta ger därför samma "egenmäktiga förfarande" som överläkarens kombination av ett Eld- och ett Jordtecken ger, men indikationen är extremt vag och generell. 

Dessutom måste väl Runar klassas som en rejält avfallen f.d. kändis och det uslaste exemplet på prästyrket som tänkas kan medan överläkaren - trots sina populistiska drag och sin uppenbara vilja att nå framgång och makt genom att följa den låga svenska linjen i synen på vad en människa är - representerar en slickad och välpassad pk samhällsmedborgare, en som skriver pk böcker och bidrar till att hjärntvätta folket att bli ännu mer sekulariserade och hjärndöda. Runars karta tecknar troligen någon det är roligare att hänga med - Vattenelementet saknar sällan en medryckande sprittighet! Den Irrationella Själen verkar faktiskt vara skälet till att själarna dras ner i vattnet gång på gång... Sireneras lockrop verkar på de luftburna idéväsendena och fast världarna aldrig egentligen möts finner sig människosjälen gång på gång attraherad och indragen i Naturens gång. Men tala inte reinkarnation med den här överläkaren, hans begåvning och skolning omfattar bara en lövtunn skiva verklighet.

Det speglande vattnet, ja... Kanske är det här snarlikheten kommer till uttryck - genom truismen att "motsatserna attraherar varandra och kommer att påminna om varandra". Överläkarens torra och smått mästrande Stenbock har ju sin perfekta motpol i f.d. populistprästens starka betoning på mjuka Kräftan. Båda männen är dessutom födda med Jupiter och Venus i kombination - fast i motsatta tecken.

Båda har i mina ögon påfallande feminina ansiktsdrag, vilket är vad man kan räkna med när välgöraren Jupiter förstärker kvinnans planet Venus. I de fall en sådan här mer specifik signatur inte satt något somatiskt avtryck kan man misstänka att den exakta födelsetiden istället kanaliserar in sträva Saturnus i de kropps- eller ascendentrelaterade budskapen. Men som idé i tiden ligger ändå Jupiter/Venus som en latent möjlighet... Se bara den "megakvinna" Runar en gång var gift med. (För Carola gällde feminiserande Solen kombination Venus i Lejonet samt Jupiter och Mars i Vattentecknet Kräftan.)

lördag 16 december 2017

Svensk inkompetens

SvD skriver om svenska Hollywood-celebriteten Noomi Rapaces åsikt, att kvinnors ansvar att inte hora så hård för sin karriär. Kåt på internationella klick erbjuds samma artikel i engelsk översättning trots att den är belagd med betalspärr i det svenska originalet! Druckna generaler.

Men vad ska omvärlden tro om svenskarnas intellektuella kapacitet? Översättningen till engelskan påminner starkt om den sorts böcker på enkel svenska som förr fanns på biblioteken för mentalt handikappade. Att jämföra den här stackatotexten med punkt redan efter några få ord och t.ex. de brittiska mediernas eleganta texter som utgår från att deras läsare är normalbegåvade, låter sig inte göras. Ansvaret för att Sverige förödmjukar sig internationellt - för vilken gång i ordningen? - ligger här helt på översättaren som inte gjorde sig mödan att skriva om och lyfta texten till internationell engelsk standard.

Exempel: "The film star describes her day. A Hollywood marathon of sorts. The gym at six in the morning. Appointment with a make-up artist at eight. Interviews followed by Conan O'Brien's talk show. Half an hour's break before dinner with actor colleagues Joel Kinnaman and Robert Pattinson."

Översätter man tillbaka till svenska inser man att det är så här parodiska vi numera låter. Skyll det på it-fascisterna som via sms-tekniken och sedan smartpones lurade ner mänskligheten i ett grottmänniskotillstånd och ingenstans märks regressionen tydligare än i den extremistiska teknokratin Sverige! Frukta när politikerna tar ordet "innovation" i sina munnar, kapitalismens fördumning av människan är det pris vi får betala för bara ett fåtal "jobbtillfällen" för "innovatörerna".

Se också föregående inlägg för annan illustration på samma tema.Tilliten och fliten från helvetet

På ett av sina tidigaste album kastar Elvis Costello en skickligt fångad blick som enligt skivtiteln föreställer tillit, eller "trust". DN publicerade på fredagen en typiskt knastertorr sociologisk artikel i samma ämne där det förklaras att forskningen om tillit är väl underbyggd: att lita på människor gör dem  produktiva människor än nedtryckande regelstyrning av dem. Det är astrologins kompletterande motsatspar Jupiter (frihet) och Saturnus (tvång/organisationell struktur) som är på tapeten igen.

Statsvetaren Bo Rothsteins horoskop har kommenterats tidigare men här har han en sidekick med sig, en ekonomidocent vid namn Louise Bringselius. En kontroll av hennes födelsedatum ger en gammal astrologisk klassiker: "lika barn leker bäst". Se bara här, med båda kartorna tecknade med deras gemensamma solascendent i Oxen, för en enklare jämförelse:

Rothstein:
Bringselius:
Redan att två Oxar kommer samman med sin jordnära materialism är en första början på den stoiska läran om kosmiska (materiella) sympatisvängningar som hittade sin väg in även i nyplatonismen även om den senare har en strikt andlig grundsyn: det är intellektet som skapar den materiella världen och inte tvärtom. När tillräckligt många människor invaggats i materialismens slaveri blir detta deras verklighet! I begynnelsen var själarna inte kroppar, men "syndafallet" gjorde slut på den remarkabla friheten! 

Individer utan nämnvärd Jord i sina horoskop eller kanske Jord i våldsamma konflikter med Eld eller i kombination med skyggande Vatten skulle kunna vagt föreställa sig andemänniskans paradisiska tillstånd innan låga krafter bestal henne på både evigheten och friheten att bli allt mellan himmel och jord. Ingen tänkare i historien har slutgiltigt lyckats förklara om det var andesjälarna själva som valde att falla (frestade av en för dem väsensfrämmande materiell värld) eller om deras förkroppsligande var en ofrånkomlig del av tillvarons inneboende tendens att gå från det enkla till det komplexa och mångfaldiga...

Artikelförfattarna samsvänger som synes långt mer än bara genom delat soltecken. De har båda Solen i Jord med dess disponent (här: Venus) i Vattenelementet. Enligt hinduisk astrologi är Venus essentiellt eller naturligt förknippad med Vatten. Att den råkar vara "upphöjd" i Fiskarna är dock inget skäl eftersom även havens planet Månen sägs härska över Vatten men är "upphöjd" i Jordtecknet Oxen. Logiken bakom läran om planeternas "upphöjelser" och "fall" har jag så långt gått bet på, den verkar redan i de äldsta skriftliga beläggen ha stelnat till en dogm för vilken ingen förklaring längre ansågs nödvändig...

Att ha en Sol i Jord och dess disponent i Vatten förankrar individen stadigt i den lägsta av alla världar, båda är Oxar med stark betoning på Oxens 2a resurs- eller ekonomihus, av grekerna insiktsfullt kallat "porten ner i helvetet"! Att Vatten - tillvarons psykiska skikt äger en Sol som gått ner sig totalt, visar att det ännu finns en möjlighet för dessa båda att reflektera över den materiella tillvaron. Hade Solen i Oxen ackompanjerats av sin ägare Venus i samma tecken, för att fortsätta med samma exempel, då hade den senantika platoniska filosofins dom varit kärv. Vår tids mest framstående kännare av den romerska tänkaren Plotinus, Arthur Amstrong, säger: "Den materiella världen är [enligt Plotinus] 'död' och 'ett utsmyckat lik' eftersom den inte producerar något. Den är improduktiv eftersom den utgör den sista antydan av en själ som nu fallit under gränsen för dess förmåga att kontemplera." (Armstrong - Architecture of the Intelligible Universe... 1940, s.100)

Enligt Plotinus är "kontemplation" men inte identifikaktion-med själens gudomliga arvsrätt. Vi var intelligenser i begynnelsen. Bloggen har tidigare, och troligen världsunikt, knäckt gåtan med varför hinduisk astrologi gör Venus till en illgörare när Oxen stiger i 1a huset (som hos Rothstein och Bringselius symboliska solhoroskop): Venus "tyr sig kärleksfull till" men Oxen uttrycket såväl Mörkrets kvalitet (Tamas guna) som Jordelementet och för Venus att identifiera sig med okunskap och materien gör henne till en hora. 

En sådan Venus gagnar inte alls Solens (andesjälens) strävan, så att varje födelse till Oxen i viss mening blir en kamp mot det omöjliga köttet, mot den egna kroppen och dess tendens att välja slappheten, improduktiviteten och den totala oförmågan att distansera sig och kontemplera tingen ur fria fågelns perspektiv! Nu börjar man ana varför det är två Oxar som skriver om att frihet gagnar produktiviteten - de söker driva ut sina egna demoner genom att intellektuellt bearbeta just den loja tjuren Ferdinand inom sig, för sin och andras nytta. 

Det faller ingen av dem in att ifrågasätta system som bygger på arbetets slaveri, den tanken ingår inte i Sol-Oxens naturliga predisposition. För detta krävs mer av rebell och frihetskämpe: se t.ex. Karl Marx djupa analyser av arbetet vi utför för parasiterande överherrar som suger upp det mervärde de får ut av de anställda: Marx hade en stark intellektuell orientering mot Oxen (Merkurius och Venus) men var själv zodiakens rebell Väduren och hade Vädurens härskare i höggradigt intellektuella och kritiska Tvillingarna.

Man kunde kanske kalla Rothstein och Bringselius som två Marx i urvattnad version, två svenska lagom-tänkare som i sin advokatyr uttrycker sig så försiktigt att det kommer att ta mansåldrar innan deras fromma förhoppningar eventuellt tar skruv i den tvångsstyrda svenska verkligheten - Saturnus dominerar verkligen Sverigehoroskopet och frihetens Jupiter är enbart till för de välbemedlade i detta land. Jag skulle vilja påstå att de båda är materialister (som normalfallet av Solen-i-Oxen är) och socialliberaler. 

Varför? Jo, för att dessa "lika som bär leka bäst" möts på ytterligare en punkt, och den kanske mest dramatiska. Trots ålderskillnaden hittar likasinnade själar varandra över tiden. Se bara hur frågan om tvång och frihet/tillit exakt repriseras på båda himlarna med 20 års mellanrum. Rothstein föds när frihetliga Jupiter söker beveka den lagiska och begränsande Saturnus via en aspekt och gör så på Luftnivån, dvs. andesjälens nivå - även om många människor inte förstår att deras blotta tankar avslöjar att de är andevarelser, kreativa smågudar - vilket djuren som saknar den mänskliga tankeförmågan inte är. Exakt samma förhållande råder i Luftelementet när Bringselius föds. 

Då de tre Lufttecknen alla hölls för att representera den specifikt mänskliga eller sociala sfären, är dessa båda kartor helt perfekt ämnade för att skriva just en artikel om hur Jupiter, jovialitetens och förtröstans planet, inverkar positivt på den i sig sterila och lagiska Saturnus! Visserligen härskar Saturnus över Luftelementet, men man ska inte glömma dess sekundära roll som härskare över ett Jordtecken och där denna strikt immanenta (inomvärldsliga) skepnad ger oss tillnamn som "Liemannen" och "Fader Tid" - som med rätta kan kallas Djävulen inom vårt kapitalistiska system som kramar skiten ur människorna via hyperstyrning av de anställdas arbetstid. 

I en ljusnande framtid som ännu bara går att skymta vid horisonten är möjligen ännu inte Fader Tid besegrad till följd av låga människors vanvettiga drömmar om dna-kontroll och reservdelsmänniskor. Det är svårt att säga vad Vattumannens/Vattenbärarens tidsålder exakt kommer att innehålla, men den verkar bli högteknologisk. I bästa fall kommer teknologin att ägas av mänskligheten och betjäna den snarare än följande exempel från kapitalismens dödsrosslingar.

Jag såg nyligen reklam för "FitBits smarta klocka" och tänkte att på den nivån, där tidsstudiemannen Djävulen internaliserats till den grad att människor för Arbetsgivarens skull reducerar sig till ett enda långt fitnessprojekt, där når IT-fascisterna sitt absoluta bottennapp.

De tekniker som lärt sig använda hjärnan bara en smula mer än genomsnittet är mänsklighetens värsta fiende så länge de kommer upp med denna skit som bara spelar på Kapitalismens tillväxt- och uttnyttjandetanke. I skenet av den intellektuella misär som FitBits smarta klocka representerar, är Rothstein och Bringselius faktiskt närapå revolutionärer, även om de ytterst verkar spela med i samma onda dröm.
Säger den förrädiskt inställsamma säljtexen: "xxx är ett puls- och träningsarmband designat för användning dygnet runt. Med funktioner som pulsmätare, multisportmodus, Connected GPS, vägledda andningspauser, intervall, placering osv. blir detta ditt perfekta träningsarmband."

De lägst fallna själarna saknar enligt Plotinus varje förmåga att reflektera eller kontemplera det marknaden bjuder dem och reducerar sig därmed till rännande zombies som maniskt strirar på sin kroppsmätarpendang. 

Det är så tragiskt att se hur mänskligheten fogar sig inför den Onda Marknaden att man önskar sig att de aldrig hade behövt födas. Filosofen Plotinus förmådde aldrig bryta med den grekiska tradition som såg kosmos som något gott och strukturerat och vacklade till sin död mellan denna syn och den lika sanna insikten att det måste vara en vanartig idiot att köpa en samhällspropaganda som bygger att reducera medborgarna till nyttiga idioter som bygger sina kroppar bara för att ARBETA till 64 eller tills de döda faller till marken, utan att ens ha smakat glädjen att bruka sin inre andekraft, sin förmåga att tänka i två eller flera led. 

Det privilegiet har Härskarna i årtusenden sökt behålla för sig själva och idag servar it-fascisterna dem genom sådana här demoniska mätapparater att ha på sig 24/7 - som för att bevisa hur fullständigt man tillhör de nyttiga idioterna.

torsdag 14 december 2017

Kan reaktionära demoner ta mänsklig kropp?Låt aldrig den här mannen röra vid frågor om svensk ekonomi. Han kommer att utlösa ett inbördeskrig.

Naturen, Själens mantelfåll


Två sideriska Stenbockar, den feministiska ekonomen
Agneta Stark och författaren Jan Guillou
...[D]et kan...vara så att drömmen om den riktiga kunden, som den drömmen uttrycks i inredning och i personalens inställning, är starkare än verkligheten. Restaurangen borde ha tjusigare gäster än de verkliga. Butiken borde ha kunder som köper dyrare saker än de verkliga kunderna. Man bygg[er] för människor som inte finns.

I ett kåseri (?) i ETC begrundar Agneta Stark en kinesisk lyxgalleria där bara igår låg en fattig by. Hon frågar sig, "Men vem ska köpa?" Jag tänker på låten "Who Will Buy?" från Nancy Sinatras tv-show 1968, ett program hon, född i typiska konsumtionstecknet Kräftan, strosar runt i diverse miljöer och talar om och sjunger sina populära låtar. Och som den familjemänniska Kräftan är, lovprisar sin maffiauppknutna och mer berömda far, Frank Sinatra.


Musiken från Nancy Sinatras närapå globalt
utsända tv-show från 1968.


(Det här var första gången bloggaren reagerade på popmusik, fast det kan lika gärna ha varit Nancys stora tefatsögon och fragila skönhet som fångade embryot till man i den lilla pojken...)

Starks krönika bygger upp mot det egentliga ärendet väl länge för att utmynna i en summarisk reflektion över katastrofprojektet Nya Karolinska som ännu ett exempel på en konstruktion för en idealkonsument snarare än "verklighetens folk". 

Likväl tänkvärt om man kopplar hennes horoskop till det hon uppenbarligen känner sig hemma med: en rent materiell värld av föremål och praktiska handgrepp. Jag läste bara kvällen före den här krönikan en succint presentation av verklighetsbilden i den romerska filosofen Plotinus svåröverskådliga Enneaderna på 600 sidor, en samling essäer skrivna under ett antal år och dessvärre inte organiserad kronologiskt av hans elev Porfyrios. Detta gör att man kan gå från en t.ex. en mer avklarnad avhandling om vad själen är, till en senare essä av en yngre författare som avviker en smula i uppfattningen.

Den preeminente Plotinus-forskaren A.H. Armstrong noterar att romaren gjorde en skarp åtskillnad mellan en högre aspekt av själen och en lägre, vilken han benämner PHYSIS (PHUSIS) eller "Naturen". Den här bloggen har lidit av viss oklarhet eftersom begreppen den Rationella Själen och den Irrationella Själen ibland knutits till Plotinus distinktion NOUS och PSYCHE (PSUCHE), Intellektet och Själen. 

Men varje våning i denna världsbild innehåller ett frö av närmast överliggande verklighetsplan (t.ex. har NOUS som sitt centrum Det Ena - Gud), så mitt i begreppsdjungeln kan man ändå tala om att Själen består av en "noetisk" rationell hälft och en lägre irrationell eller enbart "naturlig" del. 

Det är denna lägre del, "blott natur" som så starkt kom i mina tankar då jag läste Starks krönika, som är helt renons på rättframt sanningssägande. Hennes civilisationskritik - som egentligen är en kritik mot kapitalismen och inte alls en fråga om "idealkonsumenter" - är så vag att krönikan inte gör mycket till skillnad.

Horoskopets grundtendenser visar vad jag talar om, det är intellektuell Luft uppknuten till det materiella (Jord) från början till slut. När två element (här: Eld och Vatten) helt saknas, brukar det resultera i väldigt "typiga" typer, kanske specialiserade som kan upplevas lite enfaldiga - minns den senantika filosofen Proclus, också född helt under Luft och Jord, som in i absurdum systematiserade föregående tänkare i den platonska traditionen.

Sannolikt en starkt "algoliserad" Måne i ekonomins
tecken Oxen. En Åklagare som bestrider status quo?


Har du inte läst "kåseriet" ännu, så gör det. Sedan tror jag du kan hålla med om att Stark INTE föddes före lunch med Månen i Väduren. Det är ett typiskt sinnelag i Oxens tecken man hör, allt hamnar om huruvida Stark förmår identifiera sig med en fysisk plats eller inte. Så Oxen och så lite av den historielösa och progressiva Väduren! Att sedan födas med en tydlig emfas på lika konservativa Stenbocken förklarar varför texten osar jordbrun!

Sinnelagshoroskopet är intressant eftersom Månen i Oxen ger en osund dragning åt pengar (Stark är ekonom) men hennes exempel med lyxgallerior på den kinesiska landsbygden och hennes främlingskap i överdådiga hotellvestibuler stinker av 9e huset för "långväga resande", där den "verksamt onda" sinnelagsascendentens härskare Venus befinner sig med den drivande motorn Solen, vilket är tur eftersom Venus inte gagnar sinnelaget alls utan tvärtom blir en kitslig natur med anpassningsproblem.

Det är inte svårt att förstå att hon kallar sig "feministisk ekonom" men hon är besatt av en inre Patriark eftersom hon ens kan uttala sig. Till det klassiskt kvinnliga, till Naturen, hör just att den bara är en svag reflex av den högre Intellektuella verklighetssfären. I den mån man gräver sig ner i den materiella eller kroppsliga världen, tappar man förmågan att resonera med "manlig" överblick. Eftersom varje människa, man som kvinna, är en produkt av såväl den Rationella som den Irrationella Själen, är genderuppdelningen kontraproduktiv. Men ett materialistiskt land som Sverige har redan förkastat den äldre världsåskådning som något mytiskt och förgånget, och saknar därför verktyg för att förstå vad en människa i djupet är.

Trots att Oxen i 1a huset är en ganska ogynnsam position är Starks karta lyckosam då bästa medicin för det förhållandevis låga psyket (Månen) och dess begärsfulla tendens efter det materiella är Solens klart lysande och intelligenta öga. Och Stark har Solen i "det bästa" och mest filosofiska huset, det 9e! Dessutom anses Solens disponent Saturnus vara utmärkt placerad i intellektuella Tvillingarna, även om den här bränner allt sitt krut på "bara" frågor om ekonomi (2a huset).

Lite reflektion visar dock att kartan fenomenalt väl beskriver inte bara Starks text i ETC utan flera milstolpar i hennes liv. Titta bara på hur illa makroekonomins Jupiter står i 6e olyckshuset. Redan danna placering ger stoff för en hårdför kamp för en annan ekonomisk ordning ("feministisk ekonomism"). Jag hade inte sett henne uttala sig som ekonom i någon dagstidning på många år före den här krönikan och läser på Wikipedia att hon numera är vice rektor på ett universitet. Återigen "det bästa huset", det nionde, för högre utbildning. Sinnelagskartan visar med andra ord en inte obetydlig patriarkal vilja till makt, men på ett gott sätt, vilja till makt genom kunskap. Och kunskap resulterar i sin tur i att materialismens onda ande skingras som den ignoranta dimma den var.

Varför Guillous officiella förlagsfoto här ovan? Jo, för att jag genom åren tycker mig ha noterat en undertyp av Stenbockens tecken som avslöjar sig i ganska små och orientaliskt sneda ögon. Efter att ha sett typen och kanske ett halvdussin gånger upptäckt att det rört sig om Solen i Stenbocken föds den här föreställningen om att zodiaktecknen har ett antal sub-typer vilka kan identifieras genom vissa kännetecken. Kanske är det inbillning, men den senaste look-alike-inlägget, med ett gäng Skyttar med känd födelsetid, visade faktiskt samma äggformade kranieform hos hälften av de sex männen Jag skulle inte helt vilja stänga dörren till tanken om att jordmänniskorna är bleka kopior en de verkliga människorna som lever på en högre nivå, i arketypernas värld, den noetiska världen! Det är också här den själens bästa sida hör hemma.

*****

För den som är hungrig på lite skarpsinnig text översätter jag här ett långt parti ur Armstrongs analys av Plotinus metafysik som jag fick läsa tre gånger igår (visserligen trött efter en dag) innan jag fattade turerna. På svenska blir det enklare men både Plotinus och Armstrong tillhör det cerebrala människotyp som fröjdar sig över sin förmåga att tänka komplexa tankar och sätta dem på pränt med grammatisk precision.


Plotinus uppfattning om naturens relation till "kropp" ges klarast i den andra avhandlingen, Om Problemen med Själen. Här säger han: "Skepnaden Naturen ger det som formas ska betraktas som en annan form, skild från Naturen själv."

Detta skiljer Naturen från vad den gör och tydliggör att dess produktion och inte Naturen själv är kroppens inneboende form.  Kroppens natur klargörs av passager i kapitlen 18 och 20. I kapitel 18 sägs "djurens och växternas kropp" äga, som det var, en skugga av själen och vara föremål för kroppslig pina och njutning. I kapitel 20 sägs det: "Inte heller kan aptitens [begärets] ursprung och syftemål kopplas till en obestämd kropp, eller jakten på det bittra och sötade till själen i sig utan [måste tillhöra] det kroppsliga, ehuru i en önskan att vara inte enbart kropp [begäret] har förvärvat en större variation av rörelser än själen och nödgad av detta förvärv att sträva mot ett större antal objekt."

Plotinus går vidare och adresserar frågan om begäret och fastslår definitivt att det existerar två EPITHUMIA [lusta, begär], dels i kroppen och dels i Naturen. Han beskriver en medlare mellan kroppen och perceptionen. Den senares funktion är att förmedla de bilder som resulterar av Naturens begär - den medvetna formuleringen av begären - till den högre själen vilken ensam är ansvarig för huruvida begäret ska tillfredsställas eller ej.

I sin förklaring av varför det existerar två EPITHUMIA, säger Plotinus: "Naturen är ett ting och den kropp som blir bestämd (determinat) genom densamma är ett annat ting. Naturen existerar nämligen innan den determinata [enskilda] kroppen börjar existera. Naturen själv tillverkar den determinata kroppen, formar och ger den skapnad. Om detta är förhållanden kan inte Naturen vara begärets ursprung, begäret startar med den determinata kroppen... Naturen är som en moder som gissar vad den lidande kroppen begär och söker tillgodose den och leda den tillbaka till henne själv. I sökandet efter botemedlet fäster hon ["Moder Natur"] sig vid den lidande kroppens begär och det den bestämmelse som bor i begäret förmedlas från kropp till Naturen så att man kan säga att begäret hade sitt ursprung i den determinata kroppen men att Naturen åtrår som ett resultat av och till följd av något annat än sig själv. Tillåtelsen eller förnekandet av begäret, åter, tillhör en annan [den högre själen]."
De mest framträdande punkterna är, för det första, Naturens totala separation från och samtidigt fullständiga upptagenhet av det kroppsligas affärer, och, för det andra, bruket av TO TOIONDE SOMA istället för enbart SOMA. Detta, med orden PLATTOUSA KAI MORFOUSA, visar att den begärande kroppen i den här passagen förvisso är informerad, är en sammansättning av form och materia. Skillnaden mellan "natur" hos Plotinus och Aristoteles är därför uppenbar. Plotinus beskrivning av kroppen och dess begär för emellertid hans redogörelse för sinnevärlden nära Aristoteles. ... Men hos Plotinus bildar form och materia aldrig ett organiskt helt. Materien förblir oförändrad av de former som externt påläggs den. Materien är alltid mörker, negation, falsarium, en fantasm av det verkliga. Här, mer än någon annanstans i Plotinus metafysik, lämnar idén om organisk enhet plats för den om skarpt separerade nivåer i Varat.
A.H. Armstrong - The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus (s. 94-5, 1940, Cambridge University Press)

För den som sökt följa med i bloggens frekventa allusioner till nyplatonismen kommer kanske det här stycket som en förlösning. Här, men i andra ord, ser vi Vattenelementet (Moder Natur) och dess tendens att själv smutsas när det träder i kontakt med Kroppen (Jordelementet) och, enligt Plotinus, söker föra sin avkomma, det kroppsliga, tillbaka "till Ljuset". I det här stycket diskuteras "lergeggan" jag så ofta kommenterat, det psykiska Vattenelementets möte med materien Jordelementet. 

Men som synes har bloggaren ibland slarvat lite med de fyra elementen som metaforer eller symboliska representanter då Plotinus betonar den särskilda hypostas som utgör Naturen, dvs. mötet mellan Vatten och Jord som "kropp" eller förkroppsligade ting. Enskilda ting kräver alltid både form och materia. Jag misstänker att enstaka inlägg kan ha överförenklat och knutit Jordelementet till ren materia (Aristoteles prima materia), medan flertalet (förhoppningsvis) betrakta Jordelementet som "objektifierade kroppar eller föremål." För både Aristoteles och Plotinus var ren material omöjlig att uppfatta då den saknade varje anstymmelse till form och representerar "mörker, negation och falsarium" - exakt den brist på konstruktiv natur som jag tillskrivit Satan, den ultimata Formen före det Yttre Mörkret varifrån ingen satanist kommer att återvända. Kommer Urban Ahlin att någonsin återfödas i någon som helst kropp? 

Läsare kan nu se den onda planeten Algol på ett nytt sätt. Demonens eller Satans huvud representerar steriliteten i den ultimata och onda materien, vilket gör Agneta Starks horoskop här ovan ännu mer intressent. Hon har, enligt sin text, påfallande problem med att känna sig hemma i de materiella miljöer hon beskriver! Är det Djävulen inom hennes psyke som förnekar all mening (den platonska Idén  eller Formen) med de miljöer hon oförstående vistas i, men där hennes högre och ledande princip (Solen) tycks säga henne att de är meningsfulla för en annan sorts människor, de privilegierade. Det är intressant att Stenbockens härskare Saturnus både representerar dem som kontrollerar alla resurser och den sociala och fattiga underklassen. Stark tycks vara på kant med väldigt selektiva delar av den materiella tillvaron, medan Månen i Oxen inte strejkar alls när det handlar om att stå invid en charkdisk och välj ut kvalitetskött.

Då och då har jag återkommit till varför astrologins Vattenplanet Månen anses "upphöjd" i Oxens tecken. Den som läser citatet från Armstrong en gång till med astrologiska glasögon på, kommer att ana vilka djupa tankar som ligger kodade i astrologins äldsta kända regelsystem. Astrologin är filosofin som fikonspråk! Jag skulle gissa att Månen "upphöjs" just genom att sjunka så lågt den någonsin kan, ner i det mörklagda av de tre Jordtecknen. 

Placeringen påminner om traditionen att Jesus befann sig i dödsriket och predikade för de dömda själarna under de tre dagar som föregick hans kroppsliga återupplivande. Satans stjärna har knutits till Oxens stjärnbild just för att man här är så nära den helt oformbara och onda urmaterien som man kan komma. 

Men genom att psykets eller den lägre själens planet dras ner mot sin egen avkommas starka (negativa) begär uppstår här mötet mellan form och materia - psyket (Vatten) är ju bärare av en formativ princip då Själen i sig är ett utflöde ur formvärlden Nous (det gudomliga intellektet). Det här antika systemet är elegant i sin utformning och en ständig källa för plagiatörer och nyandliga sanningssägare att ösa ur!

Favoritillustration i repris - "Naturen" i mikrokosmisk gestalt startar i Skorpionens genitalier, orienterade ner mot fotapallen Jorden. Liv och existens utgår ur det djuriska (anima-la) hjärtat (Lejonet) men Saturnus i Luft (Vattenbäraren) är "arkitektkontoret":
Eftersom den lägre världen är Djävulens värld blir även den lägre (kroppsliga) människan upp och ned-vänd. Oxen representerar normalt mun och svalg men finner sig här under Skorpionens genitalier. Ät den, materialist!

tisdag 12 december 2017

Svenska politiker eviga tvåor på bollen...Förmedlar Aftonbladet sådana här uttalanden bara för att genera de svenska politikerna och locka fram vassare ledarskap? Nej, den intelligensen går inte att tillskriva svenska medier. Frågan är om man vill ha en statsminister som är två eller trea på bollen? 

Var är den medvetna politiken för att helt skrota den nedsmutsande kapitalismen? Landet Sverige är lagom stort för vågade experiment! Vi skulle kunna bli en fyrbåk mot framtiden men istället klänger penningsosseriet USA i kjolarna. Sorg.


Tillägg

Det verkar som Aftonbluddret satt någon praktikant på att bevaka styggheter om tidningen i bloggosfären. Nästa dag ser nämligen rubriken ut så här:


Ruben Östlunds alla priser (och något om clownen som gråter)
Efter nyheten om den enastående höga utväxlingen sex nomineringar och sex vinster under den stora filmfestivalen EFA, går jag tillbaka till dygnet då dammluckorna öppnades för filmaren Ruben Östlund. När han vann Guldpalmen för bästa film i Cannes den 28 maj i år låg de transiterande planeterna högintressant på himlen och aktiverade en nyckelpunkt i Östlunds horoskop. 

SolÖgat passar bra för en filmskapare när exakt födelsetid är okänd men i detta fall resulterar Fiskarna i att dess härskare Jupiter, Solens disponent, halkar in i den världsliga förlustens 12e hus. Redan detta säger att solascendenten sannolikt inte är densamma som gällde vid Östlunds fysiska födelse.

Samtidigt ger soldisponenten i närmast exakt konjunktion med konstarternas Venus i 12e just det udda spinn som verkar utmärka Östlunds artistiska blick: "vinst är förlust"! "The Square" avhandlar mycket riktigt konstnoblessen (Jupiter = etablissemanget; Venus = behagets zon) och skruvar till historien rejält (enligt medierna, jag har inte sett filmen).

I återfunna babyloniska horoskop från århundradena före vår tideräkning avslöjas en för moderna ögon närmast olidlig brist på precision. Den tidens observatörer skapade efemerider (lathundar för planeternas positioner), men observationerna var inte kompletta. Detta förklarar varför vissa planeter i vissa horoskop står många grader fel och påminner om att den äldsta astrologin inte var så mycket en syssla för små hjärnor - räknenissetypen - utan handlade om att fånga in de stora penseldragen som himlen tycktes måla upp från tid till annan.

Om också vi släpper vår västerländska skitnödighet och kontraproduktiva kontroll- och effektivitetsdemon och bara slötittar på handlingsmänniskans solkarta här ovan, drar strax äregirighetens demon Rahu blicken till sig. Symboliskt kröner den himlen i förhållande till Solen i 1a huset. Lek med tanken att man i antiken såg denna Rahu som en indikation om ära och makt, även om den rent tekniskt landat just på fel sida om helhussystemets 10e husspets. 

Förutsatt att månnoderna var kända i det gamla Babylon (vilket jag inte kollat upp) skulle man här kunna tala om ett tydligt omen (återigen i relation till den solära aspekten av människan) där Månen och Rahu tecknar att folkmassorna - Månen - kommer att lyftas uppåt via norra månnoden. En solär aktivist som antingen höjer folket till skyarna eller vars offentliga framträdanden (själv eller via sin konst) attraherar stora folkmassor.

När det sedan kommer till transiterna är det intressant KONSOLIDERAREN Saturnus som befinner sig i precis den här regionen när Östlund vinner sitt första stora erkännande med Guldpalmen. Som Skördemannen avslutar Saturnus ett kapitel och det är vid dess olika faser man får veta vad ens liv och handlingar varit värda så långt. Därav berättelsen från människor som haft nära döden-upplevelser om hur man vid sitt livs sista Saturnuspassage och vid utträdet ur Tidens grepp (Saturnus igen!) ser livet passera revy. (Ett falsklarm visade det sig eftersom individerna återvände till sina kroppar.)

Saturnus var retrograd i maj i år och skulle snart vara tillbaka i Skorpionen under några månader. Men när Östlund nu kammar in obegripliga 6 av 6 möjliga EFA-priser har Saturnus återigen nått tidiga Skytten. Genom att granska Östlunds egen karta ser man direkt varför detta är ett viktigt område - han föddes med Saturnus i motsatt position, i Tvillingarnas 7e grad. Det är just när transiten kontaktar sig själv i sin natala version som saker verkligen händer. (Charles Carters upptäckt när han funderade varför vissa transiter var svaga och oberäkneliga medan andra gav distinkta resultat.)

Hinduisk tradition betraktar Tvillingarna som Saturnus kanske bästa placering men som vanligt är det upp till den intresserade att själv lista ut varför. Hinduerna låter de obegåvade falla bort naturligt medan de som är lämpade för astrologin (eller vilken som helst vetenskap som kräver analytisk förmåga) härdar ut tills de ser och börjar förstå sammanhangen. Varför Saturnus i Tvillingarna är så fördelaktig är nu inte särskilt svårt att lista ut. 

Placerar man Tvillingarna under luppen (dvs i "rothuset", det första) har tecknet bara en enda verksam välgörare och det är den likaledes essentiellt goda Venus, adaptionens planet. Tvillingarna tecknas i den djupare och visare indiska traditionen som Paret (heterosexuellt) och illustrerar förmågan att förstå det andra könet, eller mer generellt, förmågan till djup association och interaktion med andra. Detta är primärt en fråga om intelligens, en slug schackspelares förmåga att bedöma andra utifrån deras schackdrag (manifesta yttringar) och göra korrekta avvägningar för att föra tvåsamhetsspelet vidare. Tvillingarna är ett av romaren Manilius "mänskliga tecken" (de tre Lufttecknen) och således mer intresserade av den sociala väven än t.ex. den typiska Jordmänniskan som blickar på döda ting, på de resurser som onekligen först behövs för att kunna fullborda den högre missionen: sin mänsklighet.

(Problemet i en kapitalistisk kultur är att Pengarna blir meningen och målet varför människor aldrig växer till sig i vår kultur och blir skrämmande ointressanta för det fåtal återfödda själar som redan börjat bemästra konsten att vara människa.)

När sedan Indiens astrologi också förklarar Venus och Saturnus vara "planetära vänner" är vi redan i hamn. Venus är essentiellt en Luftplanet, liksom Saturnus, så Tvillingarna, med dess skarpa förmåga att bedöma det "sociala kittet" och interagera med det på ett adaptivt sätt (utan att för den delen förfalla till en flockvarelse), har inga problem med denna Saturnus som många andra upplever så förödande. Som den Stora Illgöraren kommer Saturnus till sist att skörda den fysiska värdkroppen och suga till sig allt av värde som människan nu producerade, men detta stör inte Tvillingarna som representerar människan som odödligt andeväsen i den intellektuella världen. 

Platons lärjunge Aristoteles hade för stort intresse för biologi för att vidareutveckla sin mästares sublima insikter, men han följde ändå Platon i tanken om att det är människans inneboende gudomliga Intellekt som skapar sin egen värld att skåda och uppleva. Plotinus bidrag 500 år senare var att (likt hinduerna) insistera på att varje enskild människa också har sin högre själsliga aspekt, rotad i Himmelen (Nous, det gudomliga intellektet). Vi blir aldrig helt och hållet människor även om de flesta dör på sin andliga nivå vid ÅTERINTRÄDET I EN KROPP AV KÖTT. Tvillingarnas tecken illustrerar via sin luftburna härskare Merkurius hur den bättre halvan av människans själ beter sig, adaptiv till varje situation men ändå obunden, medveten om att den bara är en besökare.

Kombinera nu denna framväxande berättelse om en "frisjäl" med Ruben Östlunds lika fenomenalt placerad Mars i Tvillingarna. Mars är en av de få planeter som gör väl för Fiskarna i 1a huset. Soltecknet Fiskarna och den remarkabla kombinationen av gynnsamhet och ogynnsamhet i Tvillingarna, där det ändå finns gott i det ogynnsamma och problem mitt i det gynnsamma, bildar en lika märkligt blandad historia som Jupiter och Venus i Lufttecknet Vattenbäraren. Varför "bärare" av Vatten? För att andevärlden eller Luft omhöljer och bär den mindre Vattenvärlden eller de själiska varelsernas värld. (De mindre varelserna ser dock sällan att en större värld vakar över dem!)

I Östlunds häpnadsväckande komplexitet av Luft och Vatten, dvs. "dissociationer" anas därför en förmåga att skruva ett rakt synintryck flera gånger om. Jag har tidigare kommenteras att slirigheten mellan Luft/Vatten tycks fungera bra hos artistiska människor medan lögnare och desinformatörer är mer typiska intryck hos enkelt folk som tror de är smarta när de kommit på konsten att fulvinkla fakta... Se den smarta och lätt sorgliga satiren/komedin "The Invention of Lying" av enastående intelligenta Ricky Gervais - naturligtvis född i Tvillingarna och med Merkurius så nära Solen att den är "bränd". Detta betyder inte trubbigt intellekt som äldre textböcker påstått utan ett intellekt helt under Solens eller andesjälens viljemässiga kontroll. 

Jag har skrivit om Gervais/Garner och filmen tidigare men av någon anledning återvänder jag ofta i tankarna till den, kanske är det för att den illustrerar andens och världens ultimata oförenlighet. Jag kallar komedin "sorglig" eftersom Gervais karaktär attraheras till en typisk Oxe - en naiv realist till köttmänniska som bara går på yttre kriterier och därmed är intellektets motpol. Garvais geni visar sig genom att han valde Jennifer Garner att spela denna roll av lågpannad och oförstående inför Gervais figur som upptäckt det fria intellektet. Garner representerade det sävligt djuriska förstadiet till det unga och vitala intellektets uppvaknande i zodiakens tredje tecken. 

Gervais geni blir inte mindre av att han sannolikt helt omedveten om den sideriska zodiaken valde Garner vars horoskop innehåller just en knäckande tung portion Oxe - hon gjorde i princip sig själv i den rollen. "The Invention of Lying" blir en extra intressant film att studera tillsammans med Gervais och Garners kartor och ett bättre sätt att presentera den antika sideriska zodiakens korrekta indikationer är svår att hitta.


Att sedan Ricky Gervais Måne/Psyke sannolikt befinner sig i kolsvarta Skorpionen (strax efter lunch), ger en komisk svärta jag sällan sett motsvarigheten till. Ändå har han, via den sattviska Luft-Solen, ett lättsammare handlag vid sin konst än den distinkt mörka sida Östlunds sattviska Vatten-Sol kanaliserar genom att vara "dissociativt" bunden av sin disponent Jupiter i Mörkrets kvalitet. 

Det var viss oreda bland odugliga svenska kulturkritiker när Östlunds tidigare film "Play" lanserades och jag tycker mig minnas att jag då kommenterade problemen med att avlocka enkla och rättframma budskap från människor som verkar genom en varvad lasagne med lager av Vatten och Luft och mer Vatten travade på hög! Svenska dårar tjöt indignerat över hur Östlund kunde låta färgade grabbar råna en vit grabb, det sände fel budskap, nästan sverigedemokratiska budskap! Dessa kritiker levde ut en löjeväckande förenklad världsbild.

Lady Gaga har samma komplicerade förhållande mellan sin Rationella högre själ och sin lägre Irrationella Själ. Säkert tänkte hon ljusår längre än någon förstått i sin halvt cyniska flört med och halvt deltagande i den identitetsstörda ungdom - alla vår tids HBTQ-konvertiter in spe - hennes "små monster" - som gjorde henne känd och megarik. 

Till sist ytterligare några ord om då himmelen signalerade tiden för Östlunds namn att proklameras i världen. En normalt ganska oviktig transit är den lätta planeten Venus. Men vid utmärkelsen i Cannes nuddar den i transit Östlunds Sol och uppfyller faktiskt Charles Carters kriterier för en viktig transit eftersom den natalt står i nästan exakt konjunktion med Solens disponent Jupiter!

Vi har därför båda de planetära vännerna Saturnus och Venus verksamma på varsitt håll som transiter och det här är så starka budskap att jag (fast jag egentligen inte sysslar med prognoser) inte kan blunda för hur väl den astrologiska teorin stämmer med Östlund under stjärnorna i slutet av maj i år! 

Och bara för fullständighets skull: Även "triggern" Mars var på rätt ställe då, just anländ till sitt natala och alldeles utmärkta placering i Tvillingarna. Den rika och mäktiga kung som fordom hade råd att hålla sig med en stab astrologer som alla ägnade kungens horoskop all sin vakna tid skulle med rätta ha huggit huvudet av dem alla, om de missat en så här enastående koncentration av omen runt samma tid. 

Jag vill minnas att den tyska tjej som blev kändis i 15 minuter efter att ha vunnit Eurovisionschlagern för några år sedan, hade snarlika och mäktiga transiter dagen hon vann sin jordskredsseger. (Svenska Loreen vann några år senare en ännu mer rungande seger.) Tyvärr är jag inte mycket till schlagerkonsument och har redan glömt tyskans namn. Lena nånting, har jag för mig, för den som orkar leta på bloggen."Bilagor" - Gervais och Garners kartorJennifer Garner spelar nästan bara i typiska tjejfilmer utan artistiska anspråk och gör extremt konventionella karaktärer. Dock en hel del filmer om kvinnligt lidande, förluster (av när och kära), och liknande. Det förklaras bäst av den massiva samlingen i Oxen i 12e huset utöver ett omedvetet inflytande på henne, samtidigt som hon är den naturliga trivsamma människotypen - ascendenthärskare Merkurius i sitt fallna läge i Fiskarna men upphöjd till offentlighet i 10e huset och ägd av framgångens och jovialitetens Jupiter i hemmaläge i Skytten. (Visserligen en svag världslig placering för Jupiter som gör sig bäst i öster, men ändå tillräckligt för att göra Jennifer Garner till en ständig idol i damtidningar.)

Ricky Gervais har inget känt klockslag och sinnelagets Måne är antingen Vågen eller Skorpionen. Efter att ha övergått till tolvslaget för alla kartor utan födelsetid närmade sig Månen Skorpionen och jag lutar just nu åt det mörka, pga. hens isande kalla svartsyn i kombination med Merkuriusförmågan att formulera dräpande kommentarer. Men samtidig är han så harmlös och social som man föreställer sig Vågen! Svår nöt.Ett är dock säkert. Med en solascendent är kartan väldig träffsäker, för det tredje huset stiger nu fram som en av de tydligaste indikationerna: Gervais är på sin utagerande sida rätt hämningslös och kan skada sig själv en del genom att elakt sinnelag! Mars vitaliserar intellektet men är samtidigt en illgörare för adaptiva Tvillingarna i 1a huset och här förstärks den elaka tungan av demonen Rahu! Därav "missfärgningen" av det naturligt onda men reformerbara tredje huset. 

Solascendenten placerar faktiskt merparten av planeterna i "onda" hus och att kalla Gervais en garderobsmisogyn eller åtminstone garderobsmistantrop är nog inte helt fel. Han excellerar i att spela ut kvävt missnöje som bara allt för lätt slinker ur honom. (Kan ses i bland hans rollfigur i barnfilmen En natt på museet.) Att sedan ett möjligt sinnelag i Skorpionen förmedlar mörkret i 3e kommunikationshuset vidare, är en självklarhet. Helt klart en pessimistisk grundtyp och steg för steg justeras här helhetsbilden bort från den lätta Solen i Tvillingarna! Gervais Sol har dock förmågan att med lätthet presentera väldigt svarta tankar och känslor! Här är clownen som gråter när människobarnen lämnat cirkustältet...måndag 11 december 2017

Terminal Alzheimer och ett horoskop utan potential

Ett "tungt" inlägg av personlig karaktär men samtidigt ett skrämmande tydligt exempel på den äldre astrologins förmåga att i symboliskt teckna livets mörkare stunder. Här är horoskopet för mitt första återseende på två år med min gamla mor, som nu nått den hjärnnedbrytande sjukdomen Alzheimers terminala skede (Ja, svenska språket stavar sjukdomar med gemen begynnelsebokstav, vilket säger allt om landets dekadens och förlust av insikten i de högre andliga världarna...)


Sedan moderns minne och förmåga till adekvata logiska resonemang spårat ut för två år sedan tog bloggaren i själ och hjärta adjö av henne i samband med en flytt till ett hem för senila. Han fortsatte med telefonkontakter i det längsta eftersom han alltid varit en strikt kommunikationsvarelse: Luftascendent i merkuriska Tvillingarna med psykets Måne på ascendenten och Månens disponent i Lufttecknet Vågen i kreativa femte. Inga fysiska kontakter behövs strikt talat för den som lever hela sitt liv i den intellektuella eller tänkande sfären. Folk som bara pratar väder och vind eller kropp (materialism), har snabbt fallit bort ur bloggarens bekantskapskrets sedan långt tillbaka i tiden.

Bloggarens syster däremot, en typisk Vatten och Jord-människa relaterade till sin mor på det mer normala sätt för bandet mor/dotter, fortsatte besöka  henne för att prata just väder och vind och kläder - den lantliga Stenbocksmodernas förankring och glädjeämnen i hennes orientering mot den naturliga världen. 

Jag blev en smula bestört när systern utan att ens rådgöra med mig i årets början avslutade moderns telefonabonnemang, men i retrospektiv hade samtalen nu blivit så inkoherenta att tiden var kommen. När jag nyligen uppfattade att systern kanske kände sig tyngd av moderns fortsatta degeneration och behövde lite moralisk support, ändrade jag mig - har ju drömt om så många egna dödar från tidigare liv att SOLNEDGÅNGEN inte längre rör den Irrationella Själen och naturligtvis inte den Rationella - och beslöt att göra systern sällskap hos modern in i det bittra slutet.

Likväl är det lite av en chock att sen en människa så svag och förkrympt och förtvinad och oförmögen att gå utan stöd under armarna som det jag mötte det ögonblick som horoskopet tecknar plus-minus några minuter. Eller för den delen upptäckten att förmågan att forma meningar helt vittrat bort och allt som kom ur den gamla kvinnan var svajiga viskningar som bara pågick utan att resterna av det jordiska intellektet längre tycktes kunna formulera meningar. Ett och annat ord gick att känna igen, samtidigt som det timslånga besöket visade att de numera kolsvarta hålen till ögon (så har de aldrig sett ut!) och kroppsreaktionerna  visade att NÅGON där inne alltjämt var med, hörde och förstod. 

Det här var första gången jag på allvar insåg vad Platon och hans långt senare efterföljare Plotinus menade med att kroppen är en grav för själen (Platon) och att materien är pur ondska (Plotinus). Den senare lyckades för övrigt aldrig riktigt pussla ihop sin filosofi eftersom romaren förde debatt med de egyptiska gnostikerna som ansåg hela kosmos för att vara en ond skapelse av en låg demon. Plotinus förfäktade den gamla grekiska uppfattningen att skapelsen är god och en nödvändig följd av Den Enes utflöde till en mångfald av världar (och en mångfald-i-enheten inom varje värld).

I hinduismen och i synnerhet buddhismen kommer man närmare den gnostiska positionen om att allt förkroppsligat liv är lidande och en genomgång av det SIGNIFIKANTA horoskopet för bloggarens första kontakt med modern på 10 månader och första fysiska återseende på 2 år, visar på exakt samma sak. Och konstigt vore annars, eftersom horoskopet fryser tiden vid återseendet av en fysisk kropp i dess sista stadium av sönderfall. Om denna himmel finns knappt något gott att säga, dörr efter dörr visar sig stängd eller på väg att slutas.

  • "Vid dagens slut" - det är naturligtvis symboliskt att återse en döende person efter flera år just vid solnedgången i väster och i dödens tecken Skorpionen! (Tidpunkten var inte bloggarens val utan en del av systerns söndag fylld av olika sociala aktiviteter.)
  • Oxen stiger i öster vilket gör kvinnans (inkl. mödrar) Venus till huvudnumret. Bloggaren har med viss möda sökt reda ut varför hinduerna förnekar den jordbundna Oxen någon lycka alls från sin egen ascendenthärskare. Den bara memorerar regler och aldrig funderar över dem, lär sig i vilket fall detta, att Venus är en "verksam illgörare" när den kroppsliga Oxen stiger i öster. Givet hinduismens andliga orientering blir detta begripligt redan här. Den som identifierar sig med (Venus) en idé om en stagnant eller stillastående Oxe (kroppslig jämvikt och fortlevnad) har enbart besvikelser att se fram mot. Oxens tecken representerar det mest lönlösa livsprojekt som en själ kan exponera sig för på denna jord och likväl står en Oxe uppställd som en avgudabild på Wall Street! Det säger en del om kapitalismens inneboende svek mot mänskligheten!
  • Här sjunker den onda ascendenthärskaren Venus nästan gradexakt i väster, vilket lämnar betraktaren några minuter med den sjunkande Solen innan också den är borta. Detta är symbolik på hög nivå och illustrerar att efter chocken att återse en så degenererad fysisk kropp (ond Venus/kvinna) noterade jag att moderns livskraft och andesjäl (Solen) ännu fanns med och att kroppen ryckte till på ett sätt som visade att andens intelligens uppfattade vad jag sade. 
  • Att det var ett möte med en sjuk människa, omvittnas dock av den horribla ömsesidiga receptionen mellan ascendenthärskarens disponent Mars, redan sjunken i väster och nere i ohälsans eller olyckans 6e hus. Mars är dessutom en både naturlig illgörare och dessutom också verksam illgörare för den naiva Oxen som tror på ett statiskt lyckoland i det jordiska. Mars attackerar med sin långa dödsaspekt (210°) det första kroppsliga huset och rubbar Oxens fysiologiska jämvikt. Att det är en helvetisk störning av den somatiska Oxen ser man också av att Mars kombinerar sig med expansiva Jupiter, som också är en verksam illgörare för statiska Oxen.
  • Efter alla dessa placeringar och indikationer som totalt sviker den fysiologiska Oxen som verktyg, återstår bara den lilla glimt av andesjälen som Solen i sin opposition till ascendenten tecknar) 
  • Vad gäller den förtvinade förmågan att konstruera tankemönster och kommunicera dem via talorganen, är naturligtvis orala Oxen återigen den svaga punkten när det gäller att öppna munnen och LJUDA orden. Men för förmågan att konstruera tankar och sluta dem som meningar med punkt, står Merkurius med Saturnus riktigt illa i horoskopet. Båda är hjälpare till Ox-ascendenten, men vad kan de göra i 8e huset för organisk degeneration (och död) när deras disponent Jupiter står så ofantligt illa i 6e ohälsohuset och samverkar i Olyckan med Mars, disponenten över Venus, härskare över den orala förmågans Ox-ascendent? 

Jag trodde knappt mina ögon igår när jag sent på kvällen ritade horoskopet för detta sorgliga möte med ett förbrukat verktyg för en själ. INGENTING FUNGERAR! Det är smått lustigt att jag dessa dagar nådde fram till ett viktigt citat om nyplatonismen, att Själen (Världssjälen men också den enskilda själen) förmår återge det gudomliga Intellektet bara så långt som dess egen kapacitet medger. En tydligare indikation på förminskad kapacitet kan man knappt få än en själ intrasslad i den onda materien under dess fas av sönderfall!

Jag har bara några få gånger återvänt till de aristoteliskt färgade tankarna om aktualitet och potential från 2012, men om man betraktar en planets faktiska position som dess aktualisering kan man uppfatta den underliggande och dolda disponenten som en potential - på gott och ont. Att granska kartan utifrån det perspektivet visar illa ställt det är med Tiden, disponenterna vittnar överlag om försämringar.

*****

Jag publicerar detta horoskop i insikten om att det är i högsta grad allmängiltigt och ett remarkabelt exempel på hur ÖGONBLICKET bär på sina definierande egenskaper. Färden till systern och den fortsatta färden till modern eller söndagen i övrigt förlöpte utan incidenter, men horoskopet ställdes inte för dygnet som helhet utan just för ögonblicket av återknytandet. Och den tidpunkten lovade inget gott utöver dagens återstående minuter av solljus...

*****

Nota bene. Detta är en förhållandevis fri och impressionistisk tolkning och med ett minimum av astrologiska spelregler. En "siffernisse" skulle säker ha sitt sätt att närma sig samma råskiss och kanske börja räkna fraktioner av grader, jaga obskyra småaspekter, eller introducera något (eller i värsta fall samtidigt flera) av de många system för zodiakens subdivisioner som existerar. 

Ovanstående summering är mitt sätt att göra astrologi utifrån de mest grundläggande reglerna och utan några tveksamma läropunkter. Och kartan mynnar ut i ett: "Det här visste du redan när du tog adjö av din mor för två år sedan och i den nyplatonska tanken att den bättre delen av själen hela denna tid har varit kvar i "himmelen" och att de levande varelserna där har en evig kontakt" - både före och efter att den fysiska fasen för en given värdkropp övergått till att utgöra ett hinder."

När jag funderar på dessa ting går det också upp för mig varför Sverige är världens ondaste land om man ser till dess åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. En så ofattbar inskränkthet kan bara drabba ett folk som är helt renons på andlighet och som fått lära sig att tolka livet i termer av enbart fysisk kropp. Det behövs inte många års åldersskillnad förrän referensramarna för den totalt fallna och världsliga själen börjar skilja sig åt - försök diskutera populärmusikens mer specifika nischer med någon född bara ett årtionde senare - folk relaterar till hel olika materialistiska yttringar och kan inte längre relatera till de äldre om de är så svaga intellektuellt att de saknar både förmåga att uppfatta det allmänna i det specifika, vilket i sin tur tyder på att de har ett svagt intresse för livet ur dess historiska (Saturnus) aspekt. 

Svenskarna är inte intresserade av någon historia alls utöver den som rör deras "ärofulla" stormaktstid och nu kanske åter vikingarna (efter någon populär engelskspråkig tv-serie)... Men historia är så mycket mer, det är Världsandens egen krönika, och det är typiskt att den mest inskränkta människa jag mött hatade SvD:s Dick Harrison. Den här historikern är inte främmande för att ta upp vilka ämnen som helst till historisk betraktelse.

Jag skulle tro den hatiska Ox/Skorpion-typen (dessutom ett storkors i Tamas guna) mötte sin egen okunskap i var och varannan krönika signerad Harrison - och avskydde att om och om igen upptäckta vidden av det egna mörkret. Mörkrets barn tycker om att sluta sig inom en liten värld där de kan härska och domdera eftersom de inte gillar Okunskap och heller inte har Sattva gunas förbehållslösa dragning till vidgat vetande i största allmänhet. 

Men kanske har kritikern en poäng som hör "slirighet" i Harrissons resonemang (själv är han den mest sliriga krämaren på jorden!). För historikern lider nämligen av en intressant "ömsesidig reception" mellan härskaren över strikt faktaenliga Tvillingarna, Merkurius, och Jupiter som härskar över den mer konturlösa Fiskarna. Här något så udda och för ögonblicket påhittat som en Saturnusascendent - historikernas egen utblick!


Det finns med andra ord frågetecken för historikerns sätt att "göra historia". Men antar man att Månen ännu ligger kvar i hyperkritiska Skorpionen kan han mycket väl själv vara medveten om skillnaden mellan fakta och fantasi och då är han inte längre offer för "dissociationen" mellan den Rationella och den Irrationella Själen utan en potentiellt farlig faktavinklare. 

Den hatiske mannen i mörkret, troligen moderat och inte t.o.m. sverigedemokrat, tycks ha uppfattat just detta och som jag gillar med Harrison - försåtligt passar han på att lyfta fram historieämnen som kritiserar dagsförhållanden på ett aningen socialistiskt sätt om jag inte helt missuppfattat honom. (Detta tycks ha undgått SvD helt, eller också har de högt i tak för sin "hushistoriker".) Jag gillar Harrisons små listiga krönikor trots att han generade sig svårt i ett banalt påhopp på astrologin (kommenterat här).