Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 23 februari 2018

Elementär interaktion


NATURALISTEN OCH STREBERN -
BÅDA LIKA FÅNGADE PÅ ETT PARTIELLT SPELFÄLTDen nyliga studien av den kanske mest distinkta kombinationen av de i sig disparata elementen Luft och Vatten visade att homosexuella i högre grad än normala hetero individer tenderar att födas med symbolerna för den Rationella och den Irrationella Själen i konflikt. Upptäckten att den Vegetativa Principens attack mot Solen i rationella Vattenbäraren var fyra gånger högre hos HBT-gruppen jämfört med kontrollgruppen talade sitt otvetydiga språk, inte minst eftersom den här elementära interaktionen ofta också betecknar sociala svårigheter och kan ge allt från sociopatiska galningar till självvald eremitism.

Jag har alltid funnit Vattenbäraren och Skorpionen vara bland zodiakens mest distinkta tecken och uppenbarligen ställs saker på sin spets när den gruppsociala, konceptuella eller kategoriska undermineras av den dunkla energi Skorpionen representerar. Naturen kommer emellan människan och hennes förmåga att uppfatta sin egen högre natur och källan till genuin intelligens. 

Resultatet blir, som Kajsa Ekis Ekman presenterade det mellan raderna, folk som är överfyllda i sina huvuden av tankar om könet att varje galet felslut leder till uppkomsten av en ny fantasi om vilket kön man tillhör. Skulle de här identitetsförfalskarna få råda, hade vi snart tusen nya kategorier att ta hänsyn till och detta är då den borgerligt materialistiska världsbilden tagit till sitt extremläge - att inga gemensamma minsta nämnare existerar utan enbart en befolkning full av storhetsvansinniga solipsister som alla är en lag inför sig själva. Detta förebådar civilisationens undergång.

Vatten och Luft fungerar verkligen illa ihop i dessa fall och mitt världsunika astrologiska pilottest synliggjorde och bekräftade antikens visdom, att ingen människa lever för sig själv allena. Vi är alla medlemmar av delmängder större än oss själva och som har en egen och av individen oberoende existens. Borgaren vill inte gärna tala "klass" eftersom sanningen om det egna livet skulle vara minst lika tragisk som den arma grupp HBT-människor som så uppenbart förlorat orienteringen i tillvaron.

Eftersom den antika tanken om SJÄLEN är löst förknippad med den osynliga Naturen och denna i sin tur associerar till Vattenelementet ("Moder Natur") är det rätt logiskt att Ekman som startade ämnesdiskussionen själv är född med Solen i Moder Naturs eget tecken Kräftan och inte minst behagligt befriad från problematik som involverar Luftelementet (tankefostren), den station där själen på väg upp från sitt deliriska syndafall transformeras till andesjäl, ett evigt luftväsen bortom Tidens, processens och förändringens värld. 

Tid, konstaterade de nyplatoniska filosoferna just innan senantiken dog och mörk medeltid tog över, existerar inte i den intellektuella himmelen där de eviga andarna vistas, prokreation och livscykler uppstår först där Tiden råder och det är i Naturens domän. 

I den naturliga zodiaken står gnosticismens arroganta världshärskare Saturnus-i-Jordelement som en Kronos och dikterar Kräftans - naturens - livscykler. Den här platta synen på livet som t.ex. sekulära Sverige har som sin officiella världsbild är en ren lögn om den presenteras som "den enda vägen" och leder till onda pålagor som t.ex. "arbetslinjen". 

I relativt goda samhällen är den istället en partiell sanning, men kräver också att den andliga axeln, representerad av Eld och Luft inkluderas i civilisationen för att människorna ska kunna utveckla hela sin medfödda potential. I Sverige är det så märkligt att bara eliten tillåts utveckla sig bortom löneslaveriet. Skomakaren tvingas förbli vid sin läst medan eliten lär sig hur man bygger slaverisystem som internetverksamheten Uber som ETC beskriver i all dess vidrighet. Svensk elit lär sig också hur man låter pengar tjäna in mer pengar så att man ensidigt kan kapa kopplingarna till övriga folket och samhället i stort. Landet Sverige producerar sedan flera årtionden ett ständigt ökande antal demoner som den dag deras människokroppar läggs till den sista vilan helt enkelt inte kommer att kunna "stiga uppåt" eftersom själviskheten i det avslutade livet drar dem rakt ner i mörka helvetiska regioner! 

På så sätt börjar Naturen redan i och med döden balansera upp de problem sådana varelser åsamkat Totaliteten, men naturligtvis lämnar dessa själar så dåliga karmiska avtryck efter sig att de förutom en tid i Helvetet också måste återfödas och uppleva Helvetet en gång till - nu på Jorden där de en gång skapade all turbulens.

Begrunda dessa elementens möjliga interaktioner med varandra och hur många blogginlägg sedan 2009 som ägnats var och en av dem:

ELD - LUFT (kreativitet - 166 inlägg)
ELD - VATTEN (sensationalism - 387 inlägg)
ELD - JORD (egen makt/egenmäktighet - 407 inlägg)

LUFT -
VATTEN (dissociation - 673 inlägg )
LUFT - JORD (rationalism - 144 inlägg)

VATTEN - JORD (materialism - 530 inlägg)

Enbart den sista interaktionen utspelar sig helt och hållet i det grovkroppsliga, i naturen med liten begynnelsebokstav (tyskarna har bevarat en kunskap om den högre Idéburna verkligheten som svenskarna totalt tappat, vilket i sin tur speglas i deras iver att trycka ner allt till gemenernas nivå).

Eftersom i huvudsak tidningsrubrikerna givit upphov till blogginlägg kunde man ha trott att braskande rubriker - "sensationalism" - skulle dominera totalt, men istället har bloggaren uppenbarligen fångats av rubriker som vid närmare granskning illustrerar "dissociationen" mellan den högre rationella människan och hennes lägre irrationella driftsnatur (irrationell naturligtvis bara för dem som vet att det existerar en högre och objektiv sanning). 

Det här utfallet beror säker på att bloggaren är äldre och inte längre eggas av pop- och skräpkultur som typiskt skulle hamna under konflikten mellan Eld och Vatten, där "apan ser (Eld, vision) och där varje synintryck sätter sprätt på begärsnaturen (Vatten)". Jag säger "apa" för att Eld indikerar liv, allt animaliskt liv. Människans särställning indikeras just genom Luft eller den Rationella Själen.

Istället roas jag av den intressanta gränslinje där den levande och intelligenta varelsen antingen förblir sin andliga natur trogen eller käpprätt går vilse i sin biokemiska lägre natur. Intresset föddes när jag, en rätt svår matallergiker,  var ute på tidig dejt med en flickvän och fick in en efterrätt med nötbeströdd glass. Normalt rena dödsstöten var jag lagom mör i huvudet efter att par glas vin att beordra mig själv att äta upp glassen utan biverkningar, allt för att inte framstå som en tunnis inför dejten. Och miraklers mirakler, stålsättandet fungerade och allergireaktionen uteblev helt.

Att allergin på inget sätt vuxit bort visade sig några få år senare när en fikabulle på jobbet utlöste en extrem reaktion där en släkting fick skynda till med antihistaminer jag saknade då jag trodde jag lärt mig avstå från allt som ens kunde misstänkas innehålla allergiframkallande ämnen. Allt detta kan sammanfattas som en diskussion om relationen mellan den Rationella Luftsjälen och den lägre biokemiska verkligheten, som kan tecknas som Vatten. Det är möjligt att två glas vin effektivt stuvade om i värdkroppens naturliga förutsättningar att hantera nötter, men jag vill gärna tro att det var den ovillkorliga instruktionen från den Rationella Luftsjälen att hantera situationen (hur patetiskt anledningen än var) som var den verksamma agenten. Eller med andra ord: "mind over matter".

*****

Det egentliga ämnet för inlägget är en uppföljning av HBT-testet och elementens interaktion. AstroLogiken stämde perfekt i pilottestet: Mars attack mot Solen aktiverade verkligen det bloggen kallat "social utstötning" - individer som upplever att de är på kant med sin grupp - i det här fallet sitt medfödda kön. 

Eftersom jag mött instabila könsidentiteter även vid andra kombinationer av Luft och Vatten ska jag här prova samma data på de båda andra kombinationerna, den fallna Mars i Kräftan attackerande identitetsgivaren Solen i Vågen samt Mars i Fiskarna mot Solen i Tvillingarna. Det är dock väl att minnas att det enbart var det första testets Mars-Skorpion som var en renodlad symbol, Mars hemma i sitt (negativa) härskartecken. Dessa "realiserade" placeringar har jag tidigare ifrågasatt värdet av, särskilt som Mars-i-Skorpionen haft dåligt rykte sedan antiken. (Se några inlägg med taggen aktualitet/potential.)

En så här stark placering kan sakna kapacitet att utvecklas i ny riktning eftersom härskarläget så att säga är "uppfyllelsen". Individer med många planeter i härskarläge kan urarta till beskäftiga besserwissers som Tiden själv slutligen överger eftersom de så tidigt hittade sin form och vägrade spela boll med några andra. 

Särskilt bekymmersam för ett kvantitativt studium är sexualdriftens Mars i Kräftan eftersom dess "fall" uppenbarligen har att göra med att den ägs av en så opålitlig herre som Månen - den mångalna och ständigt ombytliga principen! Naturens drivkraft kan inte styra sig själv inom sin egen domän - detta är självklart! En god härskare måste alltid befinna sitt ett trappsteg över verksamheten man råder över, annars blir det ren hawaii-hockey... Därför har jag upprepade gånger påpekat vikten av en väl fungerande Sol om det ska bli något av Månen hemma i härskarläge i Kräftan. Bara empati leder ingenstans...

Det är därför uppenbart att granskningen av den här varianten av Luft/Vatten-dissociationen löper stor risk att bli resultatlös när Mars själv är i så kritiskt läge och villkorad av din disponent. Teoretiskt mer lyckosam är i så fall Mars-i-Fiskarna eftersom Mars har en vattnig sida och en eldig natur som överensstämmer väl med Fiskarnas härskare Jupiter som är Mars planetära vän och även härskar över ett Eld- och ett Vattentecken. Mars attack mot intellektuella Tvillingarna borde inte ge identitets-Solen några HBT-problem. Missa inte att olika kvaliteter är aktiverade. Kräftan/Vågen står för den något riskabla Passionen (Rajas guna) som kan dra iväg åt vilket håll som helst, medan Fiskarna/Tvillingarna tillhör Ljusets eller medvetenhetens kvalitet (Sattva guna) och som värst brukar hamna i "en fas" som de  förr eller senare genomlever just genom deras kunskaps- och medvetandeorientering. 

Men dessa är bara mina lösliga gissningar utifrån symbolernas naturer. Nu till själva sökningen!


Kräftan/Vågen:

Mars-Kräftan attackerar planet i Vågen:

Solen under attack:

HBT-gruppen: 6 (2,1%)

Kontrollgruppen: 5 (0,5%)

Månen under "attack" (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag. Frågan är om man kan kalla det en Marsattack när planeten står i samma tecken som Kräftan i antingen kombination eller en tajt konjunktion... Dessutom är detta naturligtvis heller inte en dissociation mellan Vatten/Luft utan ren turbulens i den begärsfyllda Näringssjälen!):

HBT-gruppen: 1 (0,3%)

Kontrollgruppen: 6 (0,6%)


Pilottestets "ömsesidiga reception" utgår eftersom det bara var Skorpionens Mars och Vattenbärarens Saturnus som applicerade till frågan om sexuell avvikelse från gruppen/normen/kategorin.

Mars-Kräftan och valfri planet eller nod i Vågen:

HBT-gruppen: 19 (6,6%)
Kontrollgruppen: 34 (3,4%) 


Också pilottestets omkastade Mars i Lufttecknet och valfri planet i Vattentecknet utgår. Också det här förhållandet saknar, så vitt jag kan se, relevans för HBT-fenomenet.


Fiskarna/Tvillingarna:

Mars-Fiskarna attackerar planet i Tvillingarna:

Solen under attack:
HBT-gruppen: 4 (1,4%)
Kontrollgruppen: 8 (0,8%)

Månen under attack (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag):

HBT-gruppen: 2 (0,7%)

Kontrollgruppen: 7 (0,7%) 

Mars-Fiskarna och valfri planet eller nod i Tvillingarna:

HBT-gruppen: 10 (3,5%)
Kontrollgruppen: 44 (4,4%) *****

Undersökningen går som på räls! Utfallet blev precis som jag antog utifrån en bedömning av Fiskarnas/Tvillingarnas högre kompatibilitet. Denna andra del visar att "dissociationen" i lägre grad än den mellan Kräftan/Vågen tenderar till homosexualitet och att båda dessa varianter i sin tur är mindre benägna till identitetsproblem än huvudstudiens Skorpion/Vattenbärare.

I inläggets första del visar sig ändå den fallna Mars i Kräftan förorsaka den balanskänsliga Sol-Vågen en del besvär. HBT-gruppen är dubbelt så stor (procentuellt) som kontrollgruppen. Detta är naturligtvis ingenting jämfört med den ursprungliga studiens fyrfaldiga ökning som allt mer ter sig som den verkligt besvärande störningen - troligen för att vi har en renodlad symbol för sexualitet i oförenlig koppling till gruppidentitetens Vattenbärare.

Men minst lika intressant är undantaget i denna uppföljning, en fallen Mars i Kräftan tillsammans med sin disponent Månen i hemmaläge. Den här kombinationen tycks vara närmast en vaccination som immuniserar individen från HBT-problemetik och faktiskt bekräftar det här negativa resultatat Kajsa Ekis Ekmans försiktiga tassande kring "vad Naturen vill med oss". Moder Natur eller Kräftan är inte ansvarig för sexuella urspårningar - Mars libido (så fallen denna drivkraft än må te sig ur de Eviga Andarnas upphöjda klarsyn) fungerar precis som tänkt, den låter en ständig ström av kortlivande säsongsblomster passera revy, Mars är den reproduktiva kraften och den felar inte! Den närmast totala avsaknaden av denna planetära kombination i HBT-gruppen omvittnar att heteronormalitet ligger i harmoni med den universella eller naturliga ordningen.

När människor börjar knasa och mena sig tillhöra fel kön ligger felet på en högre nivå och det är just det som dissociationen mellan den högre bestämmelsen och det biologiska substratet antyder. Men varken Luft eller Vatten ska klandras utan snarare det faktum att de ställt sig på tvären mot varandra. De bildar en anomali och den här undersökningen bekräftar min initiala tanke att HBT-fenomenet kunde vara tacksamt att studera för att se om astrologin verkligen har någon koppling till den empiriska verkligheten. Det verkar den ha.

Men astrologin är nu bara "ögonblicksbilder", stillastående symbolik. Det faktum att vissa själar återföds till Jorden och inte kan förlika sig med sin lott i livet kan inte förklaras särskilt bra av ett horoskop (åtminstone inte av undertecknad). Istället blir det att tillgripa hjälphypoteser som dålig karma, dåligt utförda uppgifter i tidigare liv som kommer tillbaka och hemsöker avsändaren i detta liv. HBT-fenomenet är således psykisk sjukdom i ordets egentliga mening, en själens sjukdom och ska behandlas som den sjukdom den här. Tanken om själens synder kommer också för mig, om "synd" fattas i ordets ålderdomliga mening, "att ha missat målet". 

Men verklig själavård ligger bortom det sekulära samhällets kompetens eftersom det bygger på att människan bara är en kropp utan någon föregående historia. Att återfödas gay i västerlandet kan se ut som särskilt hård karma eftersom sekularismen uppmanar individen att urarta så långt det någonsin är möjligt. Men när jag engagerat läste den nyplatoniskt färgade djuppsykologen James Hillman för några år sedan, hävdade han envetet att psykologi inte kan hjälpa själen. Själarna MÅSTE tillåtas "patologisera" och gå ner sig till botten i det motiv de hängt upp sig på. Sedan kan klarsynen återvända spontant. Lustigt nog är det precis vad jag ovan sade om den förhållandevis gynnsamma kombinationen av Fiskarna/Tvillingarna, och händelsevis råkade Hillman ha båda tecknen aktiva - och viktiga! -  i sitt horoskop. Se kartan i inlägget "Sur luft" från 2011.

Om inbäddade kapitalister i socialdemokratin
Jag hade just skrivit klart föregående inlägg när jag fick syn på en debattartikel i DN och adderade en länk till denna. Efter att sedan ha läst "Svårt se klart när kapitalets lobbyister har partibok från S" är jag mållös. 

Texten är så skickligt skrivet att de tre författarna effektivt lyckas smyga in en  djupare systemkritik under det i sig rätt ointressanta klagomålet över regeringens Löfvens i sig korrupta halvmesyr till förslag om ett års karantän innan de landsförrådande karriärpolitikerna tillåts migrera till näringslivet för att därifrån hjälpa krämare och andra låga liv underminera folkets vilja!

Eftersom jag spontant halkade in på Sverige i inlägget om den amerikanska vapenloybbisten och t.o.m. aktiverade nyckelordet "avatar", är det märkligt att finna debattartikeln i DN förete alla tecken på att vara uttryck för det kristna teologer kallade verbalinspirationen, den i förstone befängda tanken att det är Gud själv som skriver texter och där evangelisterna bara är tomma kärl som låter skrivpennan styras av en högre "diktator"! 

Men se kartan nedan. Kanske ligger det ändå något i tanken, det finns en vishet som kommer från hög höjd och sedan finns det kryp som krälar runt i slemmet och söker infektera folket med närighetens evangelium. Enligt de ålderdomliga Dödahavsrullarna älskar Gud godheten men hatar den senare sorten. Publiceringsögonblickets 9e Guds Hus kontra 6e huset för Fienden uttrycker intill perfektion denna gamla tanke. Det finns något som ett objektivt Gott och ett objektivt Ont.

Tvilllingarna dvs. Merkurius eller Budbäraren stiger i öster alltmedan Den Högsta Himmelens ägare råkar vara Fadern själv (Saturnus). Budbäraren tar idealt inte order från någon annan än Den Högste, all godhets källa. Den senare behagar vid debattartikelns publicering nedstiga (avatar) till den västra horisonten, varifrån dess världsliga makt är maximal - i det här fallet makt att låta leva eller terminera! Därmed påverkar Saturnus ascendenten via opposition så att horoskopet röjer Guds finger i spelet!

Övriga kommentarer obehövliga, detta är astrologi för "de utvalda" och inte till allmän förståelse (nog för att bloggen frikostigt lagt ut tolkningsnycklarna under nio års tid).PS. Den passande citatillustrationen från författaren John Milton dök upp när jag apropå "avatar" googlade en illustration av "aerial spirits". Miltons horoskop kommenterades redan 2012, även om äldre inlägg här och var lider av mindre missförstånd eller åtminstone oprecis förståelse  som i senare inlägg skärpts till.

Den amerikanska frihetsdrömmen genom en galnings ögon
Den amerikanska vapenlobbyn anförd av Wayne LaPierre gick genast till motangrepp mot kraven på strängare vapenlagar efter Floridamassakern. 

Skräckmästaren Stephen King önskade att LaPierre och hans styrelsedirektörer tvångsplacerades till platsen för ett massmord och själva fick skopa upp köttslamsor och blod från skolbarn där lunchmåltiden fortfarande låg synlig på marken från de sönderskjutna tarmsystemen. En dagstidning utnämner LaPierre till "den galnaste människan på Jorden". 

NRA-ordföranden är definitivt värd en snabb astrologisk koll... Hur ser den amerikanska drömmen om personlig frihet ut när den - galen till att börja med - når så extremt osmakliga nivåer som Wayne LaPierre illustrerar?

I avsaknad av födelsetid får det bli en solascendent för födelsedygnet i fråga, i full medvetenhet om att den utagerande Solen ibland, ibland inte, har stöd i sitt bollplank, den ljus- eller medvetandereflekterande Månen. I just det här fallet leder en Sol i första huset till en undertryckt Måne, alltid en indikation på "aktivister" snarare än tillbakalutade och reflektiva tänkare. (En svepande prognos eftersom Solens och Månens respektive disponenter kan leda till ett annat omdöme...)


LaPierre: herre över liv och död i syfte
att framja sin egen frihet -
en galen människas ideal

Även om intima föreningar mellan Eld och Luft tidigt klassades som uttryck för (himmelsk) kreativitet på bloggen, tvangs jag snart tillägga att den positiva polariteten också ligger bakom fanatism och extremism. De här två elementen är för stora för det kroppsliga Jordelementet att husera och därför också en "andens brutalisering" eller kamp mot materiella förhållanden är elementen Eld (gränslös vision) och Jord (kroppslighetens begränsning) kommer samman. Som synes består hela LaPierres karta inte av mycket annat än just dessa två "syndrom" eller grundtyper. 

Solen har förlorat sitt bollplank Månen till 8e korruptions- och dödshuset, vilket ger den utagerande och "kreativa" (här: fanatiska) sidan fullt frihet att helt tappa blicken för det som fungerar på planeten Jorden, och fanatismen anknyter fullständigt perfekt till den amerikanska drömmen om personlig frihet: redan soltecknet Vågen har en doft av frihet (och höjd i tanketaket som den avvägande och resonabla typ det är), och när Vågens härskare befinner sig i det mest extremt frihetliga av alla tecken, expansiva, jupiteriska Skytten, då vet man ganska väl att det är en låg form av personlig frihet som ligger människan närmast om hjärtat. 

Jag säger "låg" och blott "personlig" eftersom Solen i första ego-huset ger en Venus i det blott personliga tredje intellektshuset. Detta är ett ONT HUS enligt hinduisk filosofi/astrologi eftersom personligt tänkande, eller betraktelser som ser till den enskilda personen i sig omvittnar att vi har med den fallen själ, en syndare, att göra. Men hinduerna kallar också tredje huset för ett upachaya-hus, ett förbättringens hus. Dåligt, själviskt tänkande kan faktiskt reformeras och det faktum att människan själv kan påverka denna bit av sitt öde, kan nog tillskrivas det opposita nionde huset, Guds hus eller sektorn som betecknar den godhet som härstammar från bortom universum.

Enligt det här horoskopet är tyvärr är den onda personliga sidan ytterst stark hos LaPierre. Psyket/bollplanket ser visserligen turligt ut genom att dess härskare Venus ligger utanför det mörklagda åttonde, känslan för harmoni och balans kan i teorin via intellektuell tankeverksamhet upplysa det fördunklade sinnet om mått och proportion. Men...

LaPierres mot egna friheten orienterade intellektshus ÄGS av en planet som inte bådar gått för några solära aktiviteter eller demonstrationer för den mänskliga samlevnaden och harmonin mellan människor. Vågens härskare Venus står alltså i ständigt expansionslystna Skytten och expansion är om något fienden till en avklarnad stasis. Venus kärlek till expansion och utforskning skadar hela det solära livsmotivet om att hålla fred och vågskålarna i balans. Det här är en människa med ett hett sinnelag som ständigt tvingas arbeta för att inte helt spåra ut. När jag googlade på bilder fullständigt översvämmas skärmen av foton på en LaPierre i våldsam affekt, fångat med ansiktet i förvridna miner, med vidöppen skrikande mun. Detta är fanatismen när Eld och Luft (hetluft, hetsporre!) kommer samman och i synnerhet när 1a och 3e huset sammanlänkas.

Dessutom ser inte galningens tredje hus ut att kunna förbättras av mänsklig kraft. Ingångsvärdet är "ondska" och tendensen är att LaPierre förblir en tjänare av den mordiska amerikanska frihetsdrömmen som enbart ser till det egna intresset. Sol-Vågens disponent Venus disponeras nämligen i sin tur av expansiva Jupiter som enligt föregående skildring naturligtvis är en av horoskopets "verksamma illgörare". (Jfr Sverigehoroskopet, dess onda Jupiter och vår skamlösa vapenexport - export av död! - till världens alla skurkstater i syfte att gynna oss själva.)

Dessutom befinner sig LaPierres onda expansivitet i ett av hörnhusen vilket lyfter fram dess betydelse. Normalt räknar man inte med planetens disponents disponent - det är en så svag influens - men när tredje nivån har ett hörnhus, då är den på bana i egen rätt. Eftersom detta hörnhus är det fjärde, återigen i den primitiva personliga sektorn (1-4), och kretsar kring Hem och Trygghet (likt Kräftan som naturligt korrelerar med fjärde), ser den uppmärksamma hur skrämmande väl kartan illustrerar det Wayne LaPierre gjorde sig känd för under ett av hans själs uslare jordeliv!

Men en pusselbit återstår: hans vurpade ideal. Det 11e idealhuset ser verkligen nattsvart ut, med BÅDA de naturliga illgörarna Saturnus (döden) och Mars (våld och olyckor). LaPierre ansluter perfekt till USA-horoskopet som också har Liemannen eller Saturnus som sitt ideal. Visserligen skiljer zodiaktecknen sig åt, USA har den antisociala och agrara Jungfrun som sitt ideal medan LaPierre dyrkar den starka och dominanta ledartypen Lejonet. Han själv är en tönt som drömmer om att vara en John Wayne ständigt med bössan i hand.

Nu är Saturnus visserligen en verksam välgörare för Vågen - det är dess restriktivitet och gränsdragning som gör Vågens balanserade fredstillstånd möjligt, men uppenbart skadas Saturnus av att ha Mars i närheten, här både en essentiellt ond och också verksamt ond faktor. Och detta är således människans ideal !!! Han är ett skadedjur på jordens yta och allt för sin onda och orealistiska önskan att äga sitt eget liv. Den mannen förstår inte mycket av den högre insikten: att vi alla är ÄGDA små spratteldockor och att vi ÄGS om och om igen, på flera nivåer. 

Bortom vårt ömkliga ego på kroppsnivån ägs vi av våra egna högre Jag, och om nu även dessa sönder faller i en ond och en god daimon är den bättre sidan ständigt medveten om att den också är ÄGD och ingår i ett högre och remarkabelt sammanhang där alla eviga själar bildar en väv, uppfattar och bejakar sin dubbelhet som samtidigt både enskilda väsen men också tankegnistor i medvetandet hos Den Ene, eller Gud.

På den här nivån finns inte längre något behov hos individen att gå ner sig i gyttjan och besöka planeten Jorden. Men Hinduismen tycker om sin lära om tidsåldrarnas gång och hur varje ny Tid (eller Aion, eon) startar ut genom en avatar som sänker sig ner från den eviga Idévärlden och tar kroppslig form bland människor för att krossa resterna av en gammal, korrupt och otjänlig världsordning och gå i bräschen för ett nytt tänkande. 

I själva verket är varje människa sin egen avatar men skiljer sig extremt mycket i medvetenheten om vart skutan Mänskligheten är på väg. I Sverige syns knappt någon medvetenhet alls om vart världen är på väg. Staten dunkar på som ett föråldrat ånglok, som om det är galen tillväxtkapitalism som kommer att äga världen om 75 år. En aktuell debattartikel i DN om vårt svenska korruptionsträsk där svenska ex-politiker säljer ut folket till näringslivets intressen är skrämmande läsning!

Trots att vi har morgondagens tecken Vattenbäraren som nationellt emblem ser det ut som om vi blir de sista att göra sak med Mänskligheten (vilket är vad Vattenbäraren betecknar). Skälet till det ligger i det svenska nationalhoroskopets klena pingpongspel mellan Sol och Måne. Eliten är helt besatt av sin egen överhöghet och folket försoffat och egocentriskt - och uppmuntrat av Överheten att bara jobba och se om sin egen plånbok. Ett extremt torftigt land bland de kulturellt rika västeuropeiska staterna... Det är därför vi tyr oss så till USA som byggdes av det fattigaste och mest kulturbefriade patrasket från det gamla fattiga (och ofria) Europa. 

Ur det perspektivet är det helt naturligt att vi nu halkar på efterkälken när världen börjar vakna upp till den rika Mänsklighetens tidsålder där alla arbetar för att gynna helheten istället för sig själva. Det enda som krävs är egentligen att utrota sjukdomen kapitalism plus den obildades provinsialism och rädsla för andra folkslag för att Mänsklighetens arketyp ska vara på plats och resonera inom alla Jordens befolkningar.

torsdag 22 februari 2018

Astrologins perspektiv på Kajsa Ekis Ekman om kön vs. genus


Andy Bell, homo från popduon Erasure,
exempel på en vars "kön sitter i huvudet"


Det tog bloggaren några dagar att via andra tidningarnas kommentarer upptäcka den intelligenta texten i AB av Kajsa Ekis Ekman. Horoskopet för dygnet för textens publicering är så sanslöst på pricken vad frågan rör, att jag måste peka ut några detaljer.

Ta först ärkebögen Elton John och notera hur hans kroppsliga ascendent indikerar en särskild emfas på det biologiska könet, det är en Skorpionascendent:


Se sedan hur ascendenthärskaren Mars själv befinner sig i en störd nittiogradersvinkel till den skorpionmärkta Eltonkroppen, så att det instinktiva Vattnet råkar i konflikt med den väsensskilda Rationella Själen, dvs. Luftelementet. (När bloggen likställer Vatten och Luft med senantikens Irrationella resp. Rationella Själ är detta i linje med platonismens lära om Idéerna eller Formerna, "intelligenta levande väsen" som han kallade dem. Luftelementet som sådant betecknar därför ytterst Rationalitetens Form, medan människor nere på Jorden kan ha avsevärda problem med Luft och knappts ens lyckas tänka tre tankar på rad utan att hamna i självmotsägelser. Detta skulle tyda på att deras Luft ideligen kapas av den lägre Irrationella Vattensjälen. 

Den som minns hur f.d. statsminister Reinfeldt med Sol i Vatten och Månen i Luft talade, kanske kan påminna sig hans syftningsfel och andra grammatiska urspårningar medan han talade - det är typiskt för vad jag här är inne på. den Irrationella Vattensjälen måste uppvisa en stilla och spegelblank yta - metaforer, metaforer - för att korrekt kunna förmedla perfekt rationalitet (varav grammatik är en yttring) ner i det psykiska, vattniga väsensledet för slutligt ljudande med munnen i Jordelementet (Oxen/Jord, anknyts till de fysiska ljud som vi artikulerar i munhåla/svalg. Se den ständigt cigarrökande psykologen och mobbaren Sigmund Freuds Ox-betonade horoskop och det är inte svårt att se hur cancer förtärde honom inifrån, från munnen!)

När sedan Elton Johns Mars/sexualitet baseras på en luft-konception som i sin tur disponeras från Lufttecknets härskare, formala Saturnus, ånyo nedsjunken i den Irrationella Själens element Vatten, då är det som bäddat för identitetsproblem! Det är som en Fredrik Reinfeldt som tappat all blick för grammatiken som var menad att reglera hans jordeliv och mellanhavanden med andra!


*****

Med denna uppvärmning, se här nedan hur dygnsöppningen för Ekis Ekmans epokgörande avslöjande av vår samtids galenskap upprepar "dissociationen" mellan den sexuella instinktens Skorpion och den konceptskapande Vattenbäraren men nu som en akut problematik. Hade "Sir" Elton haft den här störningen hade han troligen varit så trasig att en vettig karriär varit utesluten. Det säger något om den djupt problematiska tes som tycks vinna mark i väst, att det biologiska könet kan viftas bort och att det sjuka psyket själv väljer vad det vill vara. För bristen på kontakt med det objektivt kroppsliga - se även hur det här dygnet inte har en enda placering i det "ovedersägliga" Jordelementet...

Man kan gräva djupt i den här exceptionellt störda stjärnhimmelen och inte minst fundera över hur den speglar ting Ekis Ekman säger om äkta XX-kvinnor (Venus) under en tid när aggressiva Mars attackerar från Skorpionen mitt under en historiskt viktig nymåne, inte minst för vansinnets Sverige, ett land vars nationalhoroskopet påminner om det här horoskopet och är känt för att vettlöst trassla in sig i konceptuell extremism. 

Kajsa Ekis Ekman repeterar faktiskt (fast på ett vänligare sätt) min ibland upprepade sarkasm om att människan numera skapar sig könsidentiteter i mängd. Men problemet med missanpassade människor går inte att lösa med hennes självcentrerade mysande över komforten och acceptansen sin egen feminina kroppshydda, en väg ur HBT-helvetet för samhället och de drabbade måste vara reinkarnationstankens återkomst och hypnosregression för att få den drabbade att se och förstå sitt liv ur ett större perspektiv än det lilla sekulära - vår tids förbannelse. 

Studerar man horoskopet för Ekmanpubliceringen ur perspektivet av "kredd från tidigare liv" tecknar det femte huset för purva punya en skrämmande sexuell störning - jag tror dessa sköra könsbytare varit våldtäktsmän eller -offer allihop i ett tidigare liv och nu till varje pris vill bort från den kroppstyp som påminner dem om det de inte vill komma ihåg. 

Platons uppmaning att sluta vara så glömsk (anamnesis) om själens fulla identitet (och många liv) stämmer väl in på slirigheten mellan Vatten och Luft som en dissociation, en önskan om att mörka och inte kännas vid något obehagligt. I den här artikeln ser man Vattenbäraren som en patologiskt psyksjuk fabelmakare, allt för att slippa befatta sig med sitt biologiska kön, Mars-Skorpionen. Det sammanfattar ganska väl de transsexuellas dåliga purva punya (tidigare liv-kredd/karma).

*****

Antalet sparade horoskop är nu uppe i 10.027 och jag sökte på nytt efter taggarna "gay", "lesb" eller "homo" och sorterade sedan bort falskträffar (t.ex. fem stycken med "gay" i namnet, bl.a. svenska aktrisen/sångerskan Git Gay). Kvar blev ett dataset på 289, en måttlig ökning jämfört med de 268 i en äldre studie från 2014 av HBT-fenomenet. Den här gången är jag nyfiken på det märkligt tydliga " sociala utmobbningssyndromet" som ibland ger offer och ibland förövare. Elton John och Ekis artikel har olika varianter på kombinationen av grupptecknet Vattenbäraren och "avvikaren" Skorpionen, och det vore intressant att se hur teckenkombinationen figurerar i hela datasetet.

Medan jag manuellt går igenom träffarna på jakt efter falsklarm faller min blick på en dubiös gammal formulering, "exceptionellt gay-aktig". Figuren var lättviktiga popgruppen Erasures ena sångare, Andy Bell, och jag var tvungen att verifiera hans (och Tobias Billströms) sexualitet med uppgifter på nätet. Det visar sig att Andy Bell var en av de första artister som kom ut som HIV-positiv homosexuell.


Trots sina försök att spela diva och göra sitt uppträdande camp så fort tillfälle gavs, framstod [Andy Bell] alltid som så oskuldsfull och ofarlig att han aldrig etablerade en status som ikon för de homosexuella som t.ex. Boy George. Det är inte någon kritik - publiken gillade Erasures humor...
http://www.positivelite.com/index.php/item/hiv-pop-music-icons4-andy-bell-erasure-s-easy-breezy-frontman

När jag ändå befann mig vid Bells karta öppnade jag den på prov (har nog aldrig hänt sedan jag noterade födelsedagen för många år sedan) och har man sett! Som ett uppmuntrande tecken från en högre himmel visar sig direkt just det "syndrom" som jag bestämt mig för att studera, trots att vem som helst vet att det inte finns något sådant som en unik homosignatur. Jag känner perfekt normala, eller nästan normala kombinationer av Vattenbäraren/Skorpioner och många gånger begränsar sig syndromet till en viss ödslighet runt personerna, de kan upplevas som lite ensamma eller som särlingar mitt i folkvimlet, t.o.m. fast gifta och med många barn. 

Det är något med Skorpionen som går på tvären mot det perfekt gruppsociala tecknet Vattenbäraren, för vilket det inte är något problem att BÅDE vara individuell och kollektiv samtidigt. Skorpionen representerar den sista stationen i zodiakens individualistiska, dvs. identitetsrelaterade mellanakt, och som Syndens, Dödens och Sexualitetens tecken är det kanske inte så konstigt att Skorpionhärskaren Mars tidigare visat en lätt övervikt under sitt "fall" ner i Vattensjälens passionerade instans, den tidiga och primitiva Kräftan (zodiakens första och personalistiska akt). 

Sexualiteten tycks lättare bli vurpad om individen bara är en "person", dvs ännu inte bottnat i den djupare (andliga) identiteten. Enligt den kodade verklighetsbeskrivning som är astrologin tycks således biologiskt kön kunna återverka på andesjälens individualitet i de fall individerna stiger ner i den strömmande och vattenlika Naturen och sveps med. Ekmanpubliceringens artikel visar att det finns ett "evolutionärt" eftersläp i Mars-Skorpionen och att denna omedvetna instinkt som Vattenbäraren passerat har det i sig att hugga den mer utvecklade i ryggen så att Lufttecknets hela världskarta derangeras och man börjar skapa nya konceptioner om mellanting mellan man och kvinna eller människa och hund, eller vad du vill. 

Den irrationella själen blir med Mars turbulent och stör ut tankeförmågan i det rena intellektet. Det var ett misstag att ta bort sjukstämpel på homosexualitet, det är en form av psykisk sjukdom, eller snarare ett problem mellan psyke och den högre själsaspekten. 


Men så här nyanserad är inte längre västerlänningen, som kollapsat ner i helt meningslösa diskussioner och verklighetsbeskrivningar som alla antingen bygger på generande låg skruv- & muttermaterialism eller också - vilket Ekis Ekman invände sig mot - är tokgalna tankefoster. "Könet sitter i huvudet" var hennes försiktiga sätt för att säga "psykiskt sjuk (i huvudet)" - i senantiken ansågs själen allmänt ha sin koppling till den fysiska kroppen via huvudet, och att atmans symbol Solen - härskare över det "tänkande hjärtat" - är "upphöjd" i kraniets och hjärnans tecken Väduren, är rimligen ett annat uttryck för samma gamla antropologi.

Paradoxalt nog har Ekis Ekman fel, astrologin bekräftar att de homosexuella verkligen har könet i sitt huvud, dvs. i sin själ. Dessa är då de som är så drivna från en störd/syndig själ att det statiska knastret i deras inre dominerar över förmågan att anpassa sig till en ny fysisk värdkropp. Om värdkroppen skulle vara av ett annan biologiskt kön är krisen ett faktum men samma princip gäller många andra som tänker och pratar snömos! 

Det är inte svårt att hitta exempel på folk med en ytterst klen kontakt med den kollektivt omfattade Idén om vad som är verklighet, och här kommer psykiatrin in med piller, sprutor och elchocker för att "tvångssocialisera" de arma själar som aldrig riktigt lyckades inkarnera i sin nya jordekropp utan verkar leva kvar uppe i den fria värld där arkitekter verkar och luftslott konstrueras. 

De här människorna saknar ofta begåvningen att utnyttja sin särartat starka kontakt med Platons "högre himmel" eller Idévärlden. De är snarast offer på gränsen mellan luft och vatten - på den nivå antiken tänkte sig att demoner frodades - driva av demoniska idé-principer de inte kan förstå eller korrekt kan hantera. Själens syndafall ner genom Vattenelementet skapar en vridning mellan det intellektuella och det psykiska ledet hos dessa människor och publiceringen för Ekis Ekmans konstaterande av detsamma (?) visar detta på det mest akuta sätt. 

Också f.d. Erasure-sångaren Andy Bell har den mest plågsamma söndringen av intellektet - mörk och turbulent och oförlöst sexuell energi (dålig karma från ett tidigare liv) gör en framstöt mot den till konceptualisering kapabla Vattenbäraren och skapar derangerade tankehybrider = gayhet. Här är det extra påfallande eftersom det är Psyket (Månen), här naturligt receptivt för konceptioner och luftslott, genomborras av attacken från omoralens mörka eld: Mars i Skorpionen.

Som ett tankeexperiment upprepar jag för andra gången på kort tid påhittet att låta Mars (sexualiteten) spela förstafiolen, dvs. kartan får en "Marsascendent":


Inlägget utelämnar den onda, perverterande stjärnan
Algol utanför resonemanget, även om den figurerar starkt
både hos Bell och vid publiceringen av Ekmans text.

Om det visat sig svårt att belägga astrologins anspråk på att korrekt beskriva verkligheten genom att stycka upp en karta och bara undersöka den som isolerade fragment, bildar HELHETEN ofta en chockerande tydlig berättelse! Precis som med Elton John (eller för den delen Lady Gaga) varvas budskap i Vatten och Luft om och om tills själens förmåga att särskilja instinkt från tanke helt suddas ut. Själar på drift, osaliga andar...

Utifrån sexualdriftens Mars är således psyket i konceptskapande Luft första offret, men Månen i Vattenbäraren (som här inte förmår bära den lägre reproduktiva världens vatten!) disponeras dessutom av en Saturnus-i-Luft som satts på undantag i 12e förlusthuset och som själv disponeras av Venus-i-Vatten.

Det är intressant att se hur sexualiteten i första rummet gör hela Andy Bells liv till ett helvete: Solen i Väduren drivs av en Mars, som här måste sägas vara märkt för en bestraffning via Draksvansen (den halshuggna demonen tappar nu drivet). Solens placering i 6e huset för hälsoproblem och fiendskap - klent driven av en skadad Mars - talar sitt tydliga språk. I vårt "verkliga" liv: sångaren var en av de första som tog en annan mans kuk i arslet, ett blodkärl sprack och så var han HIV-positiv! Är det inte exakt detta den Mars-orienterade kartan säger? 

Skorpionen är ett extremt själviskt tecken i 1a huset, vilket syns av att tvåsamhetens Våg tvingas i exil i 12e. Den här tendensen behöver inte vara stark eller ens dominant (hela kartan måste vägas in), men med Mars hemma i Skorpionen tecknas förstås per definition en sexualitet som står sin egen blinda drift närmast. "Den Andre" (Vågen) är helt ointressant när de egna behoven tränger på och i just denna karta blir livskraften (Solen) skadad eftersom hela identitetsfrågan (Solen) baseras på sexualitetens Mars!

Jag tänker också på citatet ovan, att Andy Bell inte var någon stark gayikon utan den typiska "kvinnan" i dessa vederstyggliga relationer, den som tog kuken i arslet och här drabbades av sjukdom. Draksvansen/Ketu med Mars kanske inte betyder "HIV" i mer än en bråkdel av horoskopen, men återigen är det kartans helhetsbild som är spöklikt konform med vad det blev av Andy Bells liv. Jag misstänker att de här mellanliven av obalans inte är något själen i himmelen skyltar med. 

Vissa jordeliv är bara transportsträckor och själen sparar knappt något från de liven. Andra liv funkar allt och dessa upplevelser bygger själen och sipprar ut som positiv karma, som begåvning och talanger i senare jordekroppar... Möjligen har homosexuella Jonas Gardell rätt i sin perverterade version av  kristendomens historia ("Jesus en tandlös analfabet"), att "alla ska med". Jag misstänker att han grundar det på aposteln Paulus som i något av sina bevarade brev formulerar en välsignad framtid då "Kristus blivit allt i alla". 

Gardell väljer att utelämna att Paulus och de första kristna trodde på en exklusivistisk frälsning på den Yttersta Dagen. Visserligen var människor från alla folk inbjudna - "många var kallade" - men "få var utvalda". Antalet välsignade som skulle ryckas hän från en bergstopp uppges dock i Nya testamentet vara 144.000, vilket jag tidigare påpekat kan tolkas som att alla kommer att vara där, när den här mänskligheten tar slut. (Det är omöjligt att veta vad Jesus tänkte i frågan när så många redaktörer varit inne i kladdat i Nya testamentet.)

12 x 12 = 144, och "tusen" symboliserar oändlighet. Sifferleken kan vara ett enkelt kraftuttryck som när vi förstärker något genom att säga "i kubik". Här är det alltså de 12 aionerna eller tidsåldrarna "i kvadrat" och för säkerhets skull förstärkta med tusentalet. Sammantaget blir budskapet att "genom evigheters evigheter är alla själar egentligen redan frälsta", men som fallna fångar i bara en liten individuell (eller t.o.m. ynklig personlig) livslinje kan det vara svårt att ens tänka sig andesjälens sanna natur, bortom tid och rum. 

(Varför "12 x 12"? Kanske för att tanken på en lägre och en högre värld var grundmurad och att "som därovan, så härnedan" - jfr. de tolv zodiaktecknen som i antiken kallades "palats" och de lägre motsvarande tolv platserna (det som idag kallas de världsliga husen). 

*****

Så, eller några relaterade utfransningar, vad då om Luft/Vatten-störningar i testgruppen av 289 HBT-personer?

Senast jag i samband med HBT-frågan tittade på Mars (2015, 256 horoskop) var jag sannolikt lite för generös med kriterierna och kallade de avvikelser som visade sig "signifikativa" fast de kanske tillhörde de yvigaste slumpsvängningarna. Till försvar måste man då alltid minnas att när samma "fallna Mars i Kräftan" envisas med att vara värstingen i HBT-sammanhang genom flera undersökningar med ett växande dataunderlag, då kan det ändå finnas skäl att ge antikens stjärnskådare lite kredd. 

Av någon anledning flaggade de gamle rött för sexualitetens Mars i Vattentecknet Kräftan, trots att den senare är en sinnebild för den materiella naturen (med tonvikt på den psykiska Naturen, men jfr. Månens "upphöjelse" i Jordtecknet Oxen där istället fokus ligger på den "kroppsliga" naturen...). 

Ytterligare 33 kartor resulterar bara i en ytterligare Mars-i-Kräftan som således tappar en smula även om den ännu har ledningen.

Att bedöma om själva sociala utanförskapet (Skorpion/Vattenbärare) är en signifikant del av HBT-fenomenet, är inte det lättaste eftersom Merkurius och Venus i banor innanför Solen inte kan stå i vilket zodiaktecken som helst utan ur geocentriskt perspektiv alltid finns i närheten av solen. Det är ingen konst att felkonstruera ett test och sedan häpna över en topp som bara är en funktion av hur solsystemet är riggat! Så hur göra?

Det enklaste är förstås att utesluta Merkurius och Venus med mindre man är redo att lägga lång tid på att leda efter intressanta resultat! Här provar jag bara några intressanta planetkombinationer för att se om Vatten/Luft förekommer mer frekvent i HBT-gruppen än i en referensgrupp med 1000 slumpdatum.

Följande varianter på "det sociala utstötningssyndromet" (eller dissociation från de sociala normerna eller klassificeringarna) är bara mina hugskott. Låt oss kalla dem "underordnade" hypoteser; den egentliga hypotesen ligger i tanken att en störning mellan sextecknet Skorpionen och grupptillhörighetens Vattenbärare kan misstänkas vara överrepresenterad i HBT-gruppen:

Mars-Skorpionen attackerar planet i Vattenbäraren:

Solen under attack:
HBT-gruppen: 4 (1,4%)
Kontrollgruppen: 3 (0,3%)

Månen under attack (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag):
HBT-gruppen: 5 (1,7%)
Kontrollgruppen: 9 (0,9%) 

Mars-i-Vattenbäraren ömsesidig reception Saturnus-i-Skorpionen:

HBT-gruppen: 1 (0,3%)
Kontrollgruppen: 4 (0,4%) 

Mars-Skorpionen och valfri planet eller nod i Vattenbäraren:

HBT-gruppen: 15 (5,2%)
Kontrollgruppen: 32 (3,2%)

Mars-i-Vattenbäraren och valfri planet eller nod i Skorpionen:

HBT-gruppen: 9 (3,1%)
Kontrollgruppen: 35 (3,5%)


Här är det uppenbart att Mars-Skorpionen är en märkbar skadegörare både i frågor rörande identitet och utagerande (Solen) och sinnelag/psyke, Mars attack mot identiteten störst, drygt fyra gånger så många förekomster som slumpvärdet från kontrollgruppen. Huruvida en statistiker skulle kalla detta ett "robust" test, är en annan fråga, men bloggarens misstankar får helt klart vatten på sin kvarn. Här tycks pågå mer än att bloggen bara VÄLJER vissa kartor för att driva en tes...

När det gäller den enligt hinduerna starka och välgörande receptionen, där två planetära härskare ömsesidigt gästar den andres hem, finns ingen skillnad mellan grupperna. Ska man tolka det som att den här planetaspekten bidrar till individens "socialisering" in i sitt biologiska kön? Detta är då ett exempel på en kombination av Luft och Vatten där det senare förhåller sig stilla och receptivt till den högre "präglande" Rationella Själen. De två nivåerna verkar som en helhet (precis som människan idealt borde fungera).

Den lösliga tredje sökningen som accepterar vad som än drabbas av den blinda Marsenergin. Här syns också problem i HBT-gruppen jämfört med kontrollgruppen, men skillnaden är mindre.

Vänder man på sökmönstret och placerar Mars i Vattenbäraren ska man minnas att Mars nu har täten i humanistiska Vattenbäraren och inte aspekterar vilken planet som nu ockuperar den biologiska driftens Skorpion. Rätt förutsägbart tycks den "astrologiska effekten" försvinna och båda grupperna får ungefär samma resultat. Mars anses för övrigt ha en stark placering i Vattenbäraren, detta är en disciplinerad och adlad biologisk grundnatur. Libido kanaliseras lätt mot högre målsättningar, dessa själar är på vag att växa ur Näringslivets primitivism och axla rollen som Verkliga Människor.

*****


Se också en aktuell parallell diskussion, SvD:s Ola Wong om Kulturdepartementets försök att tvångsmata svenska folket med ett HBTQ-perspektiv som gör allt "normalt"! Högersocialism grundad i materialism och identiftetsflum är definitivt det sjukaste och mest skadliga som kan drabba en befolkning!

onsdag 21 februari 2018

Basinkomst åt alla och KG Hammars kamp mot svensk vapenexport

Det finns något "lätt" och närapå leviterande upp mot skyarna över publikationen ETC. Tidningen står definitivt på den Goda Sidan i det Inferno världen har framför sig innan nästa Dagordning stundar. ETC har ett grepp om de dimensioner eller vektorer som kommer att avgöra världens öde. Borgerliga tidningar har visserligen börjat ägna den nya gryningen ett ökande intresse, men läs för guds skulle inte deras ledarsidor! Nattsvart sörja i den rådande ordningens tjänst.

Först skriver ETC:s brittiska (?) omvärldsanalytiker George Monbiot en viktig krönika om hur man ersätter marknadens allt mer själsdödande skitjobb med frivilligjobb (helst inom ramen för ett samhälles sysselsättningsåtgärder). Några ord mot slutet är knäckande starka:
Världen har förstörts av människor som försöker höja sin status genom sitt arbete. Inom många yrken – till exempel inom de fossila energibolagen, vapenindustrin, bankväsendet, reklambranschen – stiger ens anseende ju mer skada man gör. Ju mer man fördärvar andra människors liv, desto mer bidrar man till aktieägarvärdet.

Monbiot nämner utan någon som helst uppskattning effektivitetsfascisten Frederick Taylor som jag här på bloggen kallat en människa t.o.m. ondare än Adolf Hitler.

Exakt ett dygn senare publicerar ETC en trevlig intervju med fd ärkebiskopen KG Hammar som beklagar Svenska Kyrkans ryggradslöshet när den inte ställer upp i kampen mot den svenska skammen: vår vapenexport enbart i syfte att gynna den egna ekonomin. Det är på pricken min inställning och jag förundrad att ingenting om KG Hammar hamnat på den här bloggen under dess snart nio år. 

Troligen för att han var så pro-gay och att kristendomens bannlysning av själavandringsläran i några senantika kyrkomöten fördunklat de troendes förstånd i just den här frågan. Mer rättrogna kristna än Hammar fördömer den utlevda homoböjelsen man kan inte längre förstå hur den uppstått eftersom man tror själar skapas unikt för vart och ett nyfött barn. Så går det när man bannlyser "hedendom" som satt inne med större kunskaper än man själv förfogade över. 

Nå, frågan om själar som snurrar till det för sig så till den grad att de hamnar i direkt konflikt med sina egna jordekroppar är nu inte världens största problem, och KG Hammar har direkt min sympati i sin kamp mot den sataniska svenska vapenexporten (tänk försvarsminister Peter Hultqvist och kappvändaren Stefan Löfven för att få ansikten på den mörklagda Ondska som styr vårt land).

Det passar sig förstås att i brist på känd födelsetid ställa horoskopet för en Guds man utifrån Solens perspektiv (andesjälen eller människans djupare identitet), och så ser Hammars karta ut så här:


Inför hela tre interaktioner mellan Jord och Luft kommer jag genast att tänka på den hysteriska systematiseraren Proclus, särskilt som Hammar medger att han först efter en lång tid som en kyrkans man fick ett djupare perspektiv tack vare "mystikern" Dag Hammarskiöld:
”Kom ihåg att det är idén du tjänar”, säger [DH]. Det gav mig en slags inre frihet. Vi kommer inte undan institutionen, men man behöver inte ta den så himla allvarligt, säger han.

Det är rätt typiskt en stark betoning av Luft och Jord att den platonska Formen eller Idén först är så djupt begraven i det döda stoffet (Jord) att individerna bara med svårighet inser skillnaden mellan den fysiska verkligheten och den osynliga andevärlden, dvs. Platons Idévärld, på sistone också betitlad Elysium eller den Högsta Himmelen på den här bloggen.

Men Hammar har en föredömlig ömsesidig reception mellan formprincipen Saturnus nedsänkt i Jord-bundna Oxen samtidigt som Oxens härskare Venus befinner sig i den saturniska Vattenbäraren, ett Lufttecken jag sökt knyta ända till den Högsta Himmelen (det gudomliga Intellektet). Det fattas bara att inte den här förträffliga kombinationen till sist leder en människa till upptäckten av Idén som det enda verkliga (just som Platon hävdade, trots att kristendomen kättarförklarade filosofin efter att ha stulit allt matnyttigt från den). Det jordiska höljet är bara den imperfekta kopian av den högre verkligheten... (Nya Testamentets Hebréerbrev är typiskt för sin "tvåvärldslära" som definitivt ser influerade ut av antingen Platons Idévärld och därunder Fenomenvärlden eller möjligen någon österländsk och likvärdig tankegång.)

Särskilt intressant med KG Hammars horoskop är hur illa Sol och Måne samarbetar. Solen i 1a huset placerar Månen i 6e huset för olyckor och fiender. Om nu Hammar haft svårt att bli vän med sina egna begär och känslosamma strömmar är kombinationen av sol- och måntecken glasklar ur teologisk synvinkel: Naturligtvis måste Den Högsta Himmelen (Vattenbäraren) betrakta den låga Passionssjälen som en avfälling, en syndafallen själ.  I den en gång populära kaldéiska religionen som tidig kristendom plundrade ges Naturen eller Själen många namn, och dagens kvinnor skulle kanske skräna om kvinnoförtryckande symbolik här. 

Men kristendomen snappade direkt upp och avkönande den feminint uppfattade Naturen och neutraliserade den till "Den Helige Ande". Går man till kaldéerna presenterades bilden av en androgyn eller tvådelad Gud, Den Högste och hans "Kraft" - exakt samma tudelning som i hinduismens Purusha och den lägre energin Prakriti. Det är Guds "sexuella" penetration av sin feminint uppfattade Kraft (Naturen) som är förutsättningen för världens tillblivelse. 

I de kaldéiska fragmenten kallas denna kvinna Hekate och hon kopplas också till Världssjälen. Intressant med denna "Natur" är att Hekate också har epitetet "demonernas älskarinna" och detta kommer ytterligt nära vad jag (ur eget huvud) sagt på bloggen om KG Hammars tvivelaktiga placering där Månen är sin egen, härskare i Vattenelementets passionerade tecken Kräftan. Den här unifierade symboliken kräver en god ledare (en välplacerad Sol) för att inte det låga och naturliga driftslivet ska leda människan fel!  (Se senast ett kort resonemang om Kräftan i inlägget om det onda företaget Academedia.)

Av detta följer att Hammars födelse inte är rätt Sol att leda den fallna Naturen eftersom den senare - på klassiskt kristet sätt - förfrämligas och förklaras en fiende. Eller visar Hammars karta bara den objektiva sanningen? Kaos bor granne med Gud och en Sol tryggt förankrad i den högre intellektuella verkligheten måste per definition vara oförenlig med låga näriga människor som bara tänker på mat i magen för dagen! 

Det ser ut som om Hammar valt att främst projicera sin medfödda och extremt osamarbetsvilliga sol- och månplacering mot svensk vapenexport och, enligt intervjun, nu också den växande klyftan mellan de som Äger och de som allt mer förslavas under den rike onde mannen. Hammar kallar sig inte vänster utan ser bara sin ståndpunkt som en naturlig följd av det kristna budskapet om man läser noga vad Nya Testamentet säger. 

Det är exakt vad också den här bloggen de senaste åren sagt om astrologin som en slags filosofi i serietidningsform. Den är inte så mycket en metod för att "förstå sig själv" som den är ett objektivt utlåtande om positioner som närmar sig eller fjärmar sig från Sanningen, den universella morallag som är hur Gud själv är funtad. De judiska Dödahavsrullarna (från kanske 200 år före Jesus födelse) konstaterar att den ene Guden skapat två andeväsen, Ljusets och Mörkrets andar, men att Han-Hon-Det fann behag bara i Sanningens eller Ljusets ande och hatade dess Skugga!  ("Allt ovan bordet")

Häri ligger då en mytologiskt skildrad förståelse av världen i den kaldéisk-babyloniska religion som uppenbart påverkade en del av judarna: Mörkrets ande motsvarar den materiella världen, dvs. den sublunära sfär som astrologiskt kan beskrivas som "Månen hemma i sitt negativa härskarläge Kräftan". Det är Vattnets begär som driver själen ända ner till Jordelementet och en återfödelse som blott kroppslig människa.

Det förvånar inte att Hammar är pro-gay med en så dysfunktionell relation mellan sin egen Sol och Måne, den "dissociativa" kopplingen mellan Luft och Vatten är just en sådan problematik som skulle kunna ge en själ vars högre och lägre natur slutat fungera så att varje ny födelse blir till en vånda och svåra anpassningsproblem, till samhället, dess ideologi, eller t.o.m. bilden av den egna kroppen. Förnuft och känsla i otakt. 

Hammar låter i mina öron som en som på det hela taget övervunnit sin egen dissociativa störning och det påminner om att man faktiskt KAN klara sig utan Månen som bollplank, förutsatt att man hittat hem till sin sanna solära identitet! Abortmotstånderskan och advokaten Ruth Nordström var en sådan person som föreföll glasklar trots att Månen inte hade det bästa utgångsläget i horoskopet.Bonusspaning

Hammars ömsesidiga reception fascinerar mig eftersom Oxen normalt representerar en primitiv station i zodiakens bilderbok ("visuell filosofi"). 

Se senast på bloggen: Är penningmänniskor ett lägre släkte?

Kan det vara så att den förädlas i vissa kombinationer, som t.ex. genom att husera Saturnus och själv låta sin herre Venus (pengar, godhet) gå till den all-omfattande och icke-exkluderande Vattenbäraren? Jag bestämde mig för att snabbsöka i horoskopsamlingen. Med tiotusen kartor ger enbart receptionen runt 60 träffar så jag skär ner genom att också efterfråga Hammars Sol i Vattenbäraren. Träfflistan börjar, kronologiskt sorterad, med den mäktige systematikern Proclus, som jag tidigare noterat att han sökte förklara materien för att vara god efter att tidigare platonister (och den populära gnostiska religionen) förklarat den materiella tillvaron för ett svartbygge av en lägre och t.o.m. arrogant och okunnig gudomlighet (Platons Demiourgos negativt tolkad):

 1. Proclus;8.02.0412; 9:00 - nyplatonisk filosof och mystiker (karta på bloggen)
 2. Charles Leadbeater;16.2.1854;10:30 - ockultist och astrolog (två gånger anklagad för att vara pederast och tvingades avsäga sig ledarskapet för Teosofiska Sällskapet)
 3. Charles Lang Freer;25.2.1854;12:00 - tågvagnstillverkare och berömd konstsamlare
 4. Sandor Kepiro;18.2.1914;12:00 - ungersk polischef med nazianknytningar, förnekade krigsbrott
 5. Renato Dulbecco;22.2.1914; 7:15 - Nobelpris i medicin för arbete på den genetiska sammansättningen i cancerframkallande virus
 6. Margit Norell;23.2.1914;12:00 - psykolog som bidrog till myten om "seriemördaren Quick"
 7. Griselda Blanco;15.2.1943;12:00 - colombiansk (kvinnlig) knarkbaron
 8. Ellie Crystal;17.2.1943;12:00 - medium, skapade new age-sajten crystallinks.com
 9. Karl Gustav Hammar;18.2.1943;12:00 - referensobjektet
 10. Tim Hunt;19.2.1943;12:00 - Nobelpristagare, biokemist
 11. Lou Christie;19.2.1943;12:00 - säregen popsångare, tonårsidol i början av 60-talet med sånger som "The Gypsy Cried" och "Two Faces Have I", morbida eller psykologiserande texter till den tidens typiska pop (fast mer skruvad än normalt). Ett geni eller djupt problematisk själsnatur?
 12. Eija Hetekivi Olsson;3.3.1973;12:00 - tilldelades fejkpris för att ha boostat Norstedts försäljning
 13. Victoria Zdrok;3.3.1973;12:00 - hora för pengarna, utvikningsbrud i Playboy
 14. Tommy Lagergren;5.3.1973;12:00 - avdelningschef Skolverket - lät bemanningsbolaget Proffice legitimera lärare och granskade sedan själv det anmälda missförhållandet. JÄV JÄV JÄV
 15. Stig Severinsen;8.03.1973;12:00 - idrottsman, simning - världsrekord under vatten: 22 minuter på ett andetag (karta på bloggen)
 16. David Wilcock;8.3.1973;23:16 - troligen new age-charlatan, självutnämnd återfödelse av kända amerikanska mediet Edgar Cayce
 17. Nick Boström;10.03.1973;12:00 - ateistisk filosof, har skrivit om AI
 18. Matilda Ernkrans;12.3.1973;12:00 - (s)-politiker i partistyrelsen

Som så ofta blir det mest skräpkändisar när man närmar sig vår egen tid och det har att göra med hur jag samlar in data, eller snarare på hur de flata och ungdomsfixerade svenska medierna så sällan rör sig bortom banaliteter, politik eller konsumtion och underhållningsindustrin...

I den här gruppen kan man visserligen notera ett flertal figurer med andliga anspråk men också Oxens tendens att hora för pengarna och möjligtvis en olustig kombination av andlighet och förfallen lusta i teosofiledaren Leadbeater. Helt klart är att enbart receptionen inte räcker för en helgonliknande vandel.

Medier och teknokrater i en sorglig soppa

DN rapporterar att Schibsted-Aftonbladet av ekonomiska skäl lägger ner en mobilapp som visade vad som trendar. Appen steg upp som en sol  - den trendade själv - men brände ut sig och tappade snabbt "relevans" ur de norska rovkapitalisternas synvinkel.

Att själva ämnet - "vad är populärt just nu?" - är ett så ovärdigt och ointressant grepp på verkligheten man överhuvudtaget kan ta, avstår DN från att kommentera - de fyller också sin tidning med banala rutor som visar vad som klickas mest på. Dessa djävulska "desinformationsytor" har bara en enda uppgift: att öka antalet klick och därmed annonsintäkterna. Det är en ond spiral av folkfördumning som pågår överallt i världen och som DN:s ledarskribent Lisa Magnusson bara måste erkänna att den finns och att den väller fram ur hennes egen medelklassighet... Det är hennes tidning, och liknande, som fördummar sina läsare och en feedbackspiral raka vägen ned i helvetet.

Att vi nu befinner oss vilse i den döende kapitalismens senaste pseudovärld visar programförklaringen från Schibsteds riskkapitalistiska underbolag, som i Norge kallas Schibsted Vekst ("tillväxt" = profit till de rika på investerat kapital) men i Sverige Schibsted Growth (denna allt mer avskydda amerikanisering av svenska språket):

Med kontor i Oslo, Paris och Stockholm investerar teamet Schibsted Growth i ambitiösa digitala företag i avsikt att förändra världen.

"Förändra världen" genom att spegla folkets surfvanor som medierna till att börja med styrt. Snacka om att it-fascisterna är ett pack idioter som helt tappat bort sig i sin prylproduktion! Det är sånt här Stefan Löfven vill att Sverige ska satsa på med sitt utnötta "innovationsmantra"...

Ju förr vinstmotivet kriminaliseras, desto snarare kommer Jorden och hela mänskligheten på fötter igen. Från "Upplysningen" och via den europeiska kolonialiseringen för att berika sig själv på de ockuperande ländernas bekostnad och fram till idag 2018 har detta varit en enda lång, svart interlud i människans mödosamma resa mot självkännedom.

*****


I Schibsted-konkurrenten SvD använder Satan det goda människornas begrepp "karma" (sanskrit för "handlingar") i sitt eget nattsvarta syfte. Vid en snabb blick ser det ut som it-fascisterna Karma (ett start-up-bolag) söker göra världen till en bättre plats genom en app som spårar och avhjälper matsvinn. Men inte för att skänka världens växande mängd arbetande fattiga outan att SÄLJER VIDARE.


Det handlar med andra ord om RÅ VINST på det som redan skrivits av som "spill". RÅ VINST till vilka? De som investerat i appen och som spekulerar i den växande nya underklassen av arbetande fattiga - de där som vädjande stod i kön till gratis soppkök i Stockholms innerstad för några år sedan. NU SKA DE KÖPA SIN FATTIGMANSSOPPA, dessa offer för den Rike Onde Mannens tusen och en intriger! 

Helt klart är det dålig karma att födas fattig i ett land av nyrika men gissa hur mycket ond karma alla samlar på sig som ens nuddar vid den där appen! Världen behöver ett rejält nytänk kring den ekonomiska ordningen som var bottenvåningen i den antika världsbilden men bisarrt nog överordnats allt annat i den moderna västerländska rovdjurscivilisationen.

tisdag 20 februari 2018

Slaget om det svenska folket i Hades våld

Efter att ha upptäckt den diaboliskt färgade Merkurius i kartan för den vedervärdiga skolprofitören Academedias "kommunikationsdirektör" (apropå hennes brev med hot till alla företagets anställda lärare), fick jag just impulsen att prova en "Merkuriusascendent" även för socialdemokratiska Veronica Palm, vars senaste text i ETC är ett exempel på kommunikation som visserligen inte hotar, men å andra sidan inte känns värst effektiv. 

Artikeln låter som en språkligt mer tafatt version av någon tidig socialdemokratisk agitator med mer glöd i själen. Med så mycket klumpiga ordalydelser (hon väljer "det generella" istället för "det allmänna" som varenda svensk kan relatera till) lär debattartikeln, hur lovvärd den än är, passera utan nämnvärd effekt.

Ett problem, förutom åtskilliga rent grammatiska, är att den känns konstlad, konstruerad. För den som inte lever i ett totalt vakuum utan söker följa tänkaren genom flera stycken står det snart klart att Palm inte tar arbetarklassen på allvar trots att hon ger sken av att stå på deras sida. De är bara valboskap för henne och hon ser ner på dem! Hela texten är i själva verket riktad till den socialdemokratiska noblessen. Se här hur hon lyckas gräva en grop åt sig själv genom att i ett tidigt stycke säga:


Efter 1990-talskrisen sviktade tilltron [till välfärdsstaten] ... [högern gjorde] ambitiös[a] försök att göra inbrytningar i arbetarklassen. För om du inte tror att du kan få det du egentligen vill – jämlikhet och trygghet – tar du gärna en femhundring i sänkt skatt.

Palm återspeglar här högerns under många år framgångsrika bedrägeri som totalt lurade en underklass som numera inbillar sig, den också, att den är medelklass. Men lite senare tvärvänder hon, tar tillbaka sin egen slutsats om att arbetarklassen är en defaitistisk, sorglig och rätt lättlurad grupp som håglöst lägger sin röst när det lovas några korvören extra till den egna plånboken:


Men för [socialdemokratin] att klara [högerpopulismen] krävs att åter vinna arbetarklassens förtroende, och arbetarklassen är inte dum. Den går inte att lura. Den kräver, med rätta, en politik som kan göra troligt att det går att lita på det gemensamma...

När man tar in Palms berättelse som en helhet ser man bara lösryckta poser och bara läsarens goda vilja kan knyta ihop detta till ett "narrativ". Men i grunden är det inte särskilt bra kommunikation. Som "influencer" (vårt senaste idiotord i svenskan) är Palm inte effektiv. Så hur står det då till med budbäraren Merkurius om den får agera förstafiolen i en karta med "Merkuriusascendent"?Som så ofta, befinner sig Merkurius här i samma tecken som Solen, så att kommunikatören och handlingsmänniskan sammanfaller. "Ord OCH gärning" och aldrig mer så än i ett tecken av Jordelementet - "platsen" som efterfrågar den där femhundringen extra i plånboken! Skillnaden mellan Palm och de flesta andra löntagare är Merkurius (och Solens) bakgrundsfond, Stenbockens tecken. 

Detta är symbolen för världslig makt och är, tror jag, vad som så tydligt ger ett mästrande och ibland struntviktigt tonläge hos de mindre väl verserade medlemmarna av släktet. I Palms text märks zodiaktecknet i att hon hellre vänder sig till överheten - fast vacklande - och konstaterar att underklassen hennes parti borde styra med mer jämlikhet i färdplanen visserligen är lättlurade men hoppfullt inte!

Om man använder samma spelregler som vid granskningen av Academedias "kommunikationsdirektör" visar sig Palm trots sin opolerade kommunikation vara en mycket bättre och framför allt en med den materiella verkligheten mer sannfärdig människa! Till skillnad från den horribla nyspråksmänniska vanelögnare som sköter skolprofitörens kommunikation, är Veronica Palm ärbar i sitt uppsåt. Jag är lite svag för sådana här människor och horoskop, och upptäckten av hur konstruktiva budskapen i Jordelementet var fick mig att bestämma inläggets avrundning. Det började kritiskt som en språkteknisk bedömning men själva sakfrågan höll jag öppen in i det sista.

Det visar sig nu att Merkurius kommunikation baseras på en ytterligt gynnsam  ömsesidig receptionen mellan dess disponent Saturnus, som här hittas i Oxen i 5e huset för individuellt ledarskap, och Oxens härskare Venus i samma tecken och hus där Merkurius ligger. Kommunikatören är således inbäddad i en mylla av extrem materialistisk realism. Kronor och ören - Palms världsbild utspelar sig verkligen nere i Dödsrikets djup, dit de allra mest okunniga själarna störtar ned.

När Medelhavsvärlden tog emot babyloniernas astrologi några århundraden före vår tid, blandades lärorna upp med inhemska tankar, precis som i den hellenistiska religionen, ett sammelsurium av mer eller mindre genomtänkta korsbefruktningar av skilda trosriktningar. Det låg i Alexander den Stores och senare härskare att befrämja samsynen i detta väldiga rike och man sökte - ibland på ett smått sökt sätt - likställa olika länders gudafigurer med varandra. Grekernas Kronos hade beröringspunkter med italienarnas åkerbruksgud Saturnus. Den astrologiska tradition vi idag känner (den babyloniska är utdöd) är i hög grad frukten av den intensiva korsbefruktningen av olika traditioner.

Jag återkommer regelbundet till den hellenistiska astrologins namn på husen eftersom de så uppenbart bär spår på ett djupare tänkande med kopplingar ända tillbaka till den grekiska Platons filosofi (det lär ha förekommit vågor av impulser från "Österlandet"). När den kaldéiska religionen, så populär runt Medelhavet innan kristendomen plockade några russin ur kakan (inte minst läran om Gud som en Treenighet) och sedan prompt undertryckte originalet, talar om den materiella världen, är det på ett sätt som påminner starkt om hellenismens andra horoskophus. "Hades port" eller vägen ner i (och upp från?) Dödsriket är i princip bara en omskrivning för Oxen, munnens, eller födointagets och andra resursers (pengar!) domän. 

I den kaldéiska (ungefär "babyloniska") religionen, som den överlevt via lösryckta fragment hos gamla författare, liknas detta dödsrike vid planeten Jorden som en äggula i mitten av den vattniga sublunära sfären och tillsammans bildar de två låga elementen vad kaldéerna kallade den "materiella världen", den lägsta av de tre världarna (de andra var den himmelska världen eller världsrymden - Ouranos - och bortom den en Högsta Himmel som gärna likställdes med Platons immateriella värld av eviga Idéer, Nous eller det gudomliga Intellektet).

När Veronica Palm har en solid grund för sin kommunikation tack vare Venus och Saturnus vänskapliga förhållande till varandra samt det faktum att båda planeterna är verksamma välgörare (utifrån Stenbocken-i-första) och, naturligtvis, att både första och femte sektorn klassas som goda hus, så är det ändå väl att minnas hur långt från den självförverkligade mänsklighetens verklighet Jordelementet eller den materiella världen befinner sig! Palm tillhör i själva verket de döda som begraver - eller predikar för - sina döda, för att använda Jesus tillspetsade ord! 

Se även det arkeologiska fyndet av Hades port i antikens Turkiet (The Sun)

Ingen socialism som bygger sin argumentation på produktionsförhållanden eller ett materialistiskt synsätt kommer någonsin mer i historien att härska. Vi är alltför nära Vattenbärarens tidsålder nu och den som inte lär sig leva av Luft kommer att få ett helvete nu när borgerligheten ännu en gång lurar underklassen att de har något att vinna på en högerröst och vi sedan ser några årtionden av effektiv proletarisering av alla som inte tillhör den krympande och nödvändiga skaran av högutbildade experter, en handfull medborgare som kommer att driva de globala företagen åt de stinkande rika 0,1 procenten, som väl snart bygger sig ett Elysium några kilometer upp i luften - precis som i Matt Damon-filmen med samma namn - för att undvika den misär de skapat bland människorna som lämnades kvar nere i "helveteshålet", innanför Hades port... dvs. här på Jorden.

När den dystopiska filmen kom för några år sedan reagerade jag bara svagt på namnet på den superrika elitens gigantiska rymdstation med dess artificiella atmosfär och babylonskt hängande trädgårdar. Jag tyckte mig minnas att romarna kallade sin version av Paradiset just för Elysium. Nu läsande en extremt uppmärksamhetskrävande forskarstudie av de kaldéiska fragmenten visar sig samma namn antikt ha använts för "den Högsta Himmelen", vilken identifierades med Platons gudomliga värld av Idéer eller Former, en värld i vilken vissa sena platoniker, som romaren Plotinus, ville placera människosjälen. 

Bortom honom följde lite fegare tänkare som Proclus (sv. stavning: Proklos), som påminner om kristendomen i hans förnekande av själens "naturliga" hemvist i Högsta Himmelen. "Av nåd" kunde den dedikerade människan få en glimt av högre verkligheter och det bara för att det finns en gnista av det högre nedlagd i själen. Men den enskilda människosjälen som sådan tillhör enligt Proclus Själens domän, en lägre skapelseordning, och inte den högre Intellektuella världen.

När jag börjat nysta i nyplatonismen bortom dess grundare Plotinus, inser jag vilket ormbo det är. 300-talsplatonisten Proclus synkretistiska försök att skapa en hierarki som innefattar varenda gud som var i omlopp i Medelhavsvärlden ser i förstone ut som en dåres - en Carl von Linné - försök att skapa ett system av en mängd olika kulturella traditioner. 

Djupstudier av Proclus tycks dock visa att han var en systematisk tänkare på en intellektuell nivå som få uppnår - och så mycket avslöjade redan hans horoskop! En introduktionsbok till Proclus som förra året ledde till några citat (i inlägg taggade "Proclus") gav ingen antydan om hur djupt påverkad denne sannolikt syriske filosof var av den kaldéiska religionen. Men bara ett steg djupare in i ämnet öppnar sagda ormgrop, den hellenistiska synkretismen av religioner och filosofi...