Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 oktober 2012

Blod & Jord - perfekt i DN om svenskheten

I ett äldre inlägg tyckte jag mig se en ängslan i DN-skribenten Peter Wolodarskis horoskop (fallen Mars i Kräftan). Och därifrån tendensen att sälla sig till den starke, representerat av kapitalet. Men i trygghet bakom Bonniers dörrar levererar han ändå en och annan tänkvärd artikel. Som häromdagen, då han summerade svenska folkets syn på svenskhet i ett antal enkäter.

Svaret som återkommer i undersökning efter undersökning tyder på en extremt ointellektuell fattighjonsmentalitet: "blod och jord" är vad svenskarna menar utgör svenskhet. Ögat som ser en mörk hy och sedan tror detta är allt som finns att säga om identitet. I andra sammanhang skulle man kalla det en tankegång hos en retarderad idiot, en som aldrig lärt sig tänka alls.

Det är förunderligt hur väl den gamla mesopotamiska astrologins zodiaktecken fungerar: det just blod och lokal mylla som enligt det sideriska horoskopet fyller den svenska folksjälen, en slags igenslamning redan i landets första stapplande steg på väg mot mognad.

Månen är i sig blodet, men i röda krigaren Mars tecken Väduren (en debutant) understryks måhända det blodröda, det biologiska, det triviala. Och krigaren själv har, som så ofta noterat på denna blogg, kört fast i Jorden, i Oxen, tecknet för oreflekterad och naiv identifikation med den lokala terrängen, med den egna kroppen, med livets grundläggande behov. 

Att välja den "naturliga" zodiaken med Väduren i egosektorn (hus 1)  och Oxen i penga- och näringssektorn (hus 2) berättar all om ett land på botten av den psykologiska evolutionsresan. Det är inte konstigt att vi har Satan själv som en korrumperande inverkan på vårt kollektiva näringsliv - se bara hur den onda stjärnan står i horoskopet för arbetsgivarnas klubb, Svenskt Näringsliv!

Det har faktiskt inte slagit mig tidigare, men är det ju helt uppenbart: det är det lägsta avskummet, bildningsföraktande nollor, som kontrollerar den svenska folksjälen genom att mata oss med lärdomen att arbeta för att konsumera bör man.

Nej, någon ambition om folkbildning finns inte i Sverige, vars näriga härskarklass, köpmännen, tvärtom hånat filosofin i en kampanj med syfte att hålla den svenska folksjälen fortsatt dum och inskränkt. En tänkande och filosoferande människa behöver inte konsumera så in i helvete mycket för att vara lycklig. Och så kan vi ju inte ha det där de slickade stockholmarna mycket möjligt kan vara västvärldens värsta byfånar, inkompetenta i allt som inte rör livsstil eller prylar.

Och om jag tyckte mig se goda kvaliteter i Svenskt Näringslivs Urban Bäckström i en tidigare horoskopkoll, visade han häromdagen hur lågt Oxen har det i sig att sjunka (AB).


Vid Oxens 11e grad har visserligen vd:n Sol just lämnat den antika regeln om 7½ grads räckvidd för den onda och korrumperande stjärnan.

Men använder man en solär eller naturlig karta - utan den indiska astrologins instrument för att "finstämma" planeternas natur - är Mars helt enkelt en naturlig illgärningsman. Och i Skyttens, filosofins tecken ser vi här ett extremt hat, förstärkt av det giriga Drakhuvudet breda ut sig.

Den kyligt begränsande Saturnus söker hålla fast eller skänka detta annars ohöljda bildningsförakt en anständig form men inget tyder på att Saturnus lyckas. Man skulle faktiskt kunna tro att det är Urban Bäckström själv som snodde ihop propagandan om att högskoleämnet filosofi är "olönsamt" - för det är exakt detta vi ser i den här kartan: en aggression av demonbesatta proportioner i riktning mot Skyttens eller Jupiters högre och noblare vandringar.

Vad sysslar då rikedomens (djupast sett den andliga rikedomens) Jupiter med på den här varu- och tjänstekrängarens himmel? Jo, Jupiter har fallit långt från sin korrekta placering i Skytten och befinner sig nu i handelsmannens tecken Tvillingarna! Där minglar den med pengars planet Venus, vilken i sin tur äger den materialistiska Solen i resurstecknet Oxen!

Av detta kan vi nu dra slutsatsen att vd:n är så här galen som Aftonbladets kåsör målar upp honom! Mars med Drakhuvudet vittnar om en sinnessjuk fixering vid lätta pengar (Jupiter + Venus) och en ofattbart omoralisk natur. Med en naturlig zodiak har Bäckström faktiskt det ultimata horoskopet för en helt demoraliserad själ eftersom jag tror man måste titta på Skytten (eller rättare sagt nionde huset) om man vill komma till ett beslut om vad en människa anser om sin egen själ, om man ens är intresserad av den eller frågor kring den. Det är inte girigbuken Bäckström. Han är den sämsta sortens Tvilling, en simpel köpman - precis som Bert Karlsson.

Jordelementet har fått mycket skit på bloggen och Vatten likaså. Men det är ofrånkomligt att det första Lufttecknet Tvillingarna inte är någon höjdare det heller. Det är ormen lurar Adam och Eva att äta en frukt som antingen gör dem till sanningssökare eller också skamlösa lögnare och desinformatörer. Det tredje huset i den naturliga zodiaken matchar Tvillingarnas tecken och anses vara ett ont hus i indisk astrologi. Men, ett hus som går att förbättra. En simpel nasare kan lära sig mental disciplin och avvänja sig från sin merkantila karaktärssvaghet.

Stortrigonen i Luft nämnde jag första gången i samband med Dalai Lama. Det räcker väl nästan att säga att den kan beskriva ett "ideologiskt överhuvud" (ett folks andliga ledare respektive krämarnas "andliga" ledare). Jag har en bekant med en sådan här stor triangel som helt saknar förmåga till utvecklingsbar dialog eftersom han vill äga ordet och problemformuleringen.

Det ger besynnerliga effekter och låg kvalitet på kommunikationen när han fullständigt ignorerar de bärande delarna i någon annans utsaga när de inte stämmer med hans övertygelse och bara pratar på inifrån sitt eget Luftslott. Dialogen låter snart som två idioter står och pratar förbi varandra! Det är Jupiter i Vattumannen som ställer till med störst skada i detta fall. Jupiters expansion och övertro på sin egen mentala konstruktion (Vattumannen).

I ett annat fall - från näringslivet - hade den driftiga kvinnliga projektledaren (med kundansvar) en stortrigon i Luft samma Jupiter i Vattumannen (annan årgång än det första fallet) och nu också Solen och Merkurius. Rapidsnabb och klyftig och en exceptionellt otålig och dålig lyssnare! Ett klart offer för överlägsenhetskomplex - man såg i ögon och minspel varje gång hon tyckte någon annan brast i smartness. Detta har jag noterat många gånger i samband med de saturniska Stenbocken och Vattumannen (det verkar vara ett mindervärdeskomplex som leder till överspel av saturnisk auktoritetstyp - kvinnan var både dominant och exceptionellt "liten" samtidigt).

Indisk astrologi säger att en bra aspekt inte neutraliserar en dålig, de hittar bara olika vägar att uttrycka sig. Bäckströms Jupiter och Venus tyder onekligen på en ambition och förhoppning och kanske turen att nå extremt stora summor pengar för egen del.

Frågan är nu bara hur mycket attacken från den omoraliska Mars försvårar för vd:n Urban Bäckström att bli en ärbar människa? Jag tror inte det är möjligt - den bisarra argumentation som Aftonbladet uppmärksammade är en lögnare helt ur spår och jag vill peka på moderaten Ulf Kristerssons skamlöshet i samband med samma aktiva och "kreativa" axel, Tvillingarna/Skytten. Kristerssons horoskop visar också en Mars i Skytten som bestrålar Tvillingarna och ger en falsk slughet. Månnoderna har här vridit sig ett halvt varv.

*****

Bonusspaning

Sextio brottsdömda (eller uppenbara brottslingar) med känd födelsetid är allt jag har. För lite för att göra vettiga undersökningar med. Men nyfikenheten har väckts att se om det verkliga nionde huset - sektorn för högsta och klaraste moraluppfattning - visar några avvikelser inom en grupp som rymmer brott från simpelt biltjuveri till folkmord som Adolf Hitlers.

Förövaren Mars är den naturliga kandidaten att testa (väl medveten om att saker som kriminalitet ofta visar sig astrologiskt inte genom en enstaka signal utan av flera stycken budskap som alla pekar mot ungefär samma problemtyp).

I en ingivelse valde jag att också ta med Månens placering bland de kriminella - detta är dock girighetens planet, den irrationella själens symbol, vårt sinne som så ofta leder oss fel. Det finns ingen hypotes, utan bara ett intresse av att se om nionde eller något annat hus ska berätta något som kan tolkas som ett defekt samvete.
 

HUS
Mars och Månen
i husen hos

60 brottslingar
1 6 5
2 6 4
3 6 1
4 7 6
5 7 4
6 1 6
7 3 3
8 4 6
9 6 9
10 7 7
11 2 3
12 5 6
Snitt:
5
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=3 e.
>=8

(Accepterad slumpavvikelse är
egentligen 2,5-7,5 men jag
avrundade uppåt.)


Den omoraliska Mars har inget hus den kombineras särskilt dåligt med! Men skulle man väga in alla indiska faktorer, blev testet mycket mer komplicerad. Mars är ju inte odelat ond för alla horoskop! Så vad säger egentligen den här studien? Något alls? Jag tror man kan säga något om brottslingen som en typ av människa utifrån detta.

Hela tre hus tycks vara förskonade från illgöraren Mars hos brottslingar. Särskilt notabel är en enda placering i olyckans och fiendens hus. Olyckans planet Mars finns alltså nästan aldrig i olyckans hus hos brottslingar. Detta är ytterst tänkvärt. Är de så upptagna av att ställa till med förtret för andra att de inte ens märker eller upplever någon olycka riktad mot dem själva?

Samarbetets sjunde hus är också väldigt passivt hos brottslingar. Och det kanske är begripligt. Den som är en förbrytare har inte förstått sjunde husets regel om lojalitet, fair play och allianser, till att börja med. Inte heller här kan brottslingen känna sig drabbad av Mars dråpslag.

Mars håller sig också borta från elfte huset hos brottslingar. Brottslingens typ av ideal eller sociala förmåga störs inte just för att han inte har någon social integration. Det är ett snarlikt budskap till det från sjunde huset. Sjunde är ett "mindre" hus eftersom det indikerar individer som relaterar till varandra, elfte är ett "större" socialt hus eftersom det indikerar individens plats i en grupp, t.ex. ett samhälle eller ett parti. Brottslingen är i grunden en sociopat som även här är han "immun" mot olyckan.

Men Månen ger ett positivt utslag och det är faktiskt nionde huset, det som jag på allmänna grunder föreslagit att man ska ta som utslagsgivande röst om man är osäker över den moraliska halten hos en människa. Här visar sig nu den ytterst sårbara och variabla Månen överrepresenterad i nionde huset för genuint samvete.

Eftersom gruppen redan är given - brottslingar - måste detta tyda på att Månen är en brottsalstrande planet och att Månen inte fungerar bra i nionde huset. Det lägre, irrationella själsplanet kanske inte har kapacitet nog att förstå vad den högre rationella själen är?

Den lägre girighetssjälen i människan kanske behöver en medlare, en ängel - budbäraren Merkurius som översätter den högre själens vilja för den lägre vegetativa själen? Månen kanske är just så begränsad som den antyder i sitt herravälde över sin sublunära sfär - själens lägsta nivå i hela vårt solsystem.

Längre kommer jag inte just nu. Dessa inlägg skrivs rakt ur huvudet, utan någon som helst reflektion över resultaten av småstudierna. Men mycket möjligt skulle några dygns meditation över den här tabellen öppna för djupare insikter.

Men att nionde - "det bästa huset" - faktiskt visade vara en svag länk i kedjan hos brottslingar om den näriga själen passerar den sektorn, det är faktiskt en rätt spännande indikation. Den känns korrekt, givet de valörer och "tonhöjer" de olika planeterna sägs representera.

Jag har aldrig läst ett ord om att Månen i nionde skulle vara problematisk. Men eftersom gruppen är brottslingar kanske den inte är det, utom i sådana horoskop som även på andra sätt är i olag.

Notera dock hur testet ännu en gång tycks avslöja att zodiaktecken arbetar parvis. För samma överbetoning av Månen i nionde motsvaras av en underbetoning i det tredje huset. Och detta hus verkar de hellenistiska astrologerna ha velat ge en lunär touch - huset kallade "gudinnans hus". Den rena Diana.

Månen i Tvillingarna skulle kunna vara ett annat sätt att uttrycka det vi ser här: den skyddar från brottslighet och indisk filosofi klassar Månen i den luftburna ängeln Merkurius tecken som en naturlig filosof. Inte konstigt att den här favorabla placeringen är nästan obefintlig bland brottslingar. På samma sätt som olyckans Mars inte drabbar de sociala husen hos den som redan är asocial, kan inte den goda Månen nå fram till brottslingen. Månen visar sig underrepresenterad i samtliga sociala hus! Här börjar vi äntligen ana vad testet berättar: historien om brottslingars sociala inkompetens!

Det är i Tvillingarnas tecken (eller dess motsvarighet, det tredje huset) Månen kan ta mot budbäraren Merkurius. Månen i Luft vetter mot den osynliga världen och i antik indisk föreställning ansågs det finnas liv på Månen - men helt bestående av väsen av Luft!

*****
 
Anm. Ett annat sätt att lägga upp ett test av t.ex. sinnet, är att FÖRST bedöma om Månen är en verksam väl- eller illgörare enligt indisk lära. Och sedan se om ett ont sinne figurerar oftare bland brottslingar än ett tekniskt sett gott sinne.

Jag undrar dock hur starkt man ska betona läran om planeters verksamma natur. En verksamt ond Jupiter kommer t.ex. aldrig att blir en Mars, dess "ondska" ligger i att den presenterar en distorderad form av jupiteriska valörer. Den kan bli slarvig, gapa över för mycket, tro för mycket, vara för hoppfull et cetera. Ett verksamt ont sinne (Månen) är kanske besvärligare, för nu uppstår omdömesfel av alla de slag, och föreställningar som inte är av denna världen - trots att det är denna världen Månen är "konstruerad" att hantera via sinnesdata.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar