Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 9 april 2017

Hur svårt skadar spekulationsplaneten Jupiter vårt Sverige?The Independent visar ett nytaget NASA-foto på Jupiter (eller Nasa som dagens svenska journalister kanske skulle skriva ut förkortningen). Det är en lustig om än mindre koincidens att den här bloggen samma dag redan ägnat Jupiter visst intresse i Sveriges nationalhoroskop, och knutit dess olyckliga funktion till landets spekulationsmentalitet och jakt på system som ska ge stora och lätta pengar så att den late men smarte svensken kan göra något annat än arbete som de mindre lyckligt lottade landsbröder tvingas göra. 

Regeringen kan säga vad den vill i efterdyningarna till vårt eget äkta terrorattentat utan att någon äkta sammanhållning i landet resulterar. Inte när eliten, etablissemanget utgör en liten favoriserad klan med hemvist i Stockholm som suger skiten ur skattebetalarna (inte minst genom borgarnas sätt att introducera vinstbegäret inom välfärden) och arbetar stenhårt på nya "innovationer" som gör folket arbetslöst UTAN att de styrande lägger två strån i kors för att lösa frågan om hur landets befolkning ska klara sig i en robotiserad framtid. Medborgarlön innebär högre skatter på den lilla rika stockholmsmaffian och ingen tror väl längre Stefan Löfven och hans parti har en droppe rött blod i sin cirkulation?

Astrologiskt är frågan om Jupiters "verksamma natur" i nationalhoroskopet intressant. Som den Stora Välgöraren representerar den ju filosofi och religion och all den expansion och lyckosamhet som följer för den som har valt den andliga världsbilden. Men Jupiter har också en usel sida, då den klassificeras som "verksam illgörare". Den blir inte därmed någon våldsverkare - brutalitet tillhör Mars - men alla de goda egenskaperna hos Jupiter perverteras och de favörer som flödar från Den Ene blir nu en obehaglig klippare, en spekulationstyp som om han inte lyckas på börsen eller med värdepappershantering säkerligen kommer att försöka lura andra in i illusionen om snabba och lätta pengar. Vi har således en svensk stat som äger Svenska Spel och som från första början låtit påskina att det är för att rädda svenska idioter från att ohämmat ruinera sin ekonomi. Fan tror't! Det är pengar till statskassan - stulna från samhällets mindre begåvade segment. 

Men bloggen har då och då antytt komplikationerna med Sverigehoroskopet eftersom Jupiter befinner sig i det lyckosamma 5e huset som bl.a. har just med spekulation och chanstagande att göra! Detta är ett renodlat budskap och även om landet varit framgångsrikt i sin uppblåsta roll som förebild för hela världen att lära sig av - klippar-Jupiter skapar bubblorna som spricker - så har väl det internationella anseendet helt gått åt helvete efter förortskravallerna i det andra Stockholm och nu senast attacken mot folket kring shoppinghelgedomen Åhléns.

Det femte huset ger onekligen tur och medfödda privilegier (se etiketten purva punya) och överför man den senare tanken på ett nationalhoroskop måste det vara en äldre tids socialdemokrati som faktiskt bidragit till att den välbärgad övre klass sticker i ögonen så våldsamt i horoskopet från 1974. Visst skulle man kunna knyta Vattumannen till tanken om folkets välfärd (Jupiter) på bekostnad av Lejonet/kungahuset (vilket var en tydlig maktförändring i den 1974 nya regeringsformen).

Problemet är bara att "folket" sorterar under Månen och den skiljer sig radikalt från Sverigehoroskopets remarkabla klubb för inbördes beundran och vänskapskorruption. Med Vågen som ascendent lyckas det moderna Sverige med konststycket att både ha en verksamt ond Sol och en dito Jupiter och båda i det tursamma 5e huset som också betecknar ledarskapet. 

Som noterat i tidigare inlägg är dessutom Sveriges kommunikations- och handelsmannaplanet Merkurius hämmad mellan Jupiter och Sol - båda verksamma illgörare. Detta är ungefär så illa det kan bli. Sverige har troligen världens mest näriga handelsmän och hör bara hur Svenskt Näringsliv och besläktade branschorganisationer alltid klagar och kvider. Det är mycket-vill-ha-mer på kundernas bekostnad som hörs, girigbukar som tyvärr den framgångsrika PR-figuren ICA-Stig lurat folket att tro gott om.

Här är för övrigt en kort hinduisk text som förklarar planeter som står inklämda eller hämmade (hemmed in) mellan två illgörare. Textens slutsats är som vanligt att "det beror på" om en planet mellan två naturliga välgörare verkligen är bra eller om en planet mellan två naturliga illgörare verkligen är så skadliga somman kunde tro. Det visar sig att Sveriges klämda kommunikations-Merkurius befinner sig i en ashub yoga om man ser till Jupiters och Solens verksamma natur i det här horoskopet. Vi har en sällsynt kärv och obehaglig överhet i landet!

Sverigehoroskopet har ingen nytta av sin essentiella välgörare Jupiter eftersom dess överflöd inte kommer folket till del utan girigt behålls inom den högsta kasten (Solen, chefstyper och 5e som en synonym till Solen). Att Sverige har Vågascendenten utåt, dvs. konceptet om jämlikhet mellan människor, gör det ytterst graverande att upptäcka i samma horoskop att det också finns en sådan här högre klass eller social kategori som överhuvudtaget inte verkar leva i samma land!

Återigen: Jupiter är ingen brutal våldsman och det är typiskt att maktens megafoner - medierna - så gärna vill att svenskarna ska förfasa sig över terror och brutalitet och inte se en lika vämjelig form av kriminalitet som deras egna landsmän i elitskiktet ägnar sig åt! 

Med en så här skenhelig form av ondska som maskerar sig som godhet, är det kanske inte så konstigt att folkmassan (Månen) också är en riktig pissplacering i Sverigehoroskopet från 1974. Sådan herre, sådan slav och socialdemokratins död beror ju på att ALLA i det här landet är pantade och sålda på den officiella materialistiska klätterdoktrinen. Var och en sin egen småfurste om så det enda man lyckats med i livet är att råna de fattigaste på lite Rut- och Rot-pengar för att inbilla sig att man är en smula privilegierad. Ett skammens land, det är vad Sverige är och ju förr historiens snålvindar blåser vidare och sätter parentes för det vi sett hända under så många marknadsliberala år här, desto bättre för framtida invånare på den här perifera fläcken.

Men åter till de astrologiska funderingarna! Den svenska väsenskärnan (Solen) är alltså skadad av en ytlig och hycklande Jupiter (den goda Jupiter är visserligen expansiv men genuin i sin vilja till gott, vill föra centrets godhet ut i provinserna och än längre - jfr. nyplatonismens emanationslära där Den Ena i "överflödande" godhet och utan snikenhet kreerar via sin fullhet och kreationen tar inte slut förrän inga ytterligare formationer resulterar i möter med den lägre energin eller materien. Genom synkretism har den här bloggen deklarerat att Satan existerar som det ultimata mötet med den onda grundmaterien (Aristoteles), och bortom Satan (judendomen) finns inget mer. Uttalade materialister (och gudsförnekare) är därmed per definition satanister och i våldet på den lägsta av de levande intelligenser som tillsammans bildar fullheten, världsalltet (gr: pleroma) eller "the great chain of being". Skarpare filosofiska hjärnor än min har diskuterat huruvida Satan är en ofrånkomlig del även i Guds "inre arkitektur"...

Man kan vända på steken och säga att om Sverige är Vågascendenten är detta en ovanligt falsk yta eftersom landets essens - Solen - dess ledare visserligen är lyckosamt placerade i ledarskapets 5e hus, men spelar taskspel, ledarna är smittade av det här landets elit som om något är "confidence tricksters" eller sol-och-vårare, vilket är vad en verksamt ond Jupiter handlar om. Men eftersom värdtecknet är Vattumannen så lyfts skamgreppet upp på en hög ideologisk nivå bortom gemene mans förmåga att sätta sig in eller hävda sig. Innan min mor försvann in i alzheimerdimman hade hon kommit till slutsatsen att Sverige upphört existera som rättsstat och det är hon knappast ensam om att ha upptäckt. Radiotjänsts övergrepp på mig och andra som valt dator istället för tv höll så när på att lyckas om det inte varit för att någon verkligt skicklig person tog frågan hela vägen och fick rätten på sin sida. Mor noterade i sin krafts dagar ideliga sådana här övergrepp från den starke mot den svage i landet Sverige. 

Astrologiskt går det inte att blunda för att hinduisk astrologi har en poäng med att perfekt jämlikhet - Vågascendenten - inte har något till övers för härskare och rika pampar (Solen och Jupiter). De gagnar inte begreppet harmoni och ett kärleksfullt socialt klimat. Därför kallar jag Vattumannen i Sverigehoroskopet för en särskild, privilegierad grupp inom gruppen. Vattumannen når i Sverige inte sitt storslagna maximala uttryck som uttryck för hela mänskligheten (och t.o.m. hela världsrymden) - annat än som fejkad propaganda. 

Nationalhoroskopet som utgår från 1974 års gundlag härrör från en tid då - då som nu - Sverige skenheligt spelade världssamvete och samtidigt exporterade oerhörda mängder dödsbringande vapen till andra länder - även de tvivelaktiga. Telias korruptionshärvor i österled är bara ett nyligt exempel på vad den onda svenska eliten är på för nivå, och denna onda rika man ÄR den häpnadsväckande misslyckade triaden av verksamt ond Sol och Jupiter som hägnar in och korrumperar handelsmannen Merkurius.

Men, invänder sig någon, om nu den "ömsesidiga receptionen" är en så fenomenal tillgång i ett horoskop, kan då inte Merkurius lirka sig ur det onda rika ledarskiktets skruvstäd genom sin koppling till Vattumannens härskare Saturnus, själv i Merkurius positiva tecken Tvillingarna? Ur Vågascendentens perspektiv är dessutom både kommunikationen och gränsdragandet "verksamma välgörare".

För att förklara att den här "receptionen" ändå inte är värst användbar använder jag den uppenbara evolutionstanke som kan ses inbyggd i zodiaken - det enkla övergår efterhand i det komplexa och enklare än ett unitärt jag, zodiakens debutant Väduren, blir det inte. Här är dessutom Solen "upphöjd" och de antika tänkarna hade säkerligen den platoniska monaden i åtanke. Symbolen Solen rimmar perfekt med monaden och hinduismen sätter mycket riktigt också likhetstecken mellan den och atman, själen.

Problemet är att det svenska intellektet (Merkurius) låter för förbannat lillgammalt då Saturnus bara befinner sig i pojkspolingen Tvillingarna - det första och yngsta av de tre rent mänskliga (och därmed andliga) tecknen. Svenska uppfinningar är i de flesta fall idiotiska och landets allt svagare innovationsförmåga beror på att det är datanördar som hoppet om framtida exportinkomster står till. Och dessa kan i Sverige knappt mer än de fyra räknesätten så det är mest en massa banala tjänster där man jämför priser som produceras här. Jämför det med det astrologiprogram från Ukraina bloggen använder, ZET, och som geniet till konstruktör skänker bort i en gratisversion som kan mer än jag har talang att utnyttja!

Nu går det visserligen inte att blunda för att Merkurius och Saturnus reception går igen i allt som händer i landet. Saturnus är en tekniker, en ingenjör, och Merkurius logik gör de här två planeterna till ett bra par. Torftiga men duktiga i sitt hantverk. Men det betyder inte att de avvärjer korruptionen från den rika onda mannen - tvärtom är det denna arketypiska slempropp som driver svensk ingenjörskonst, inte minst det militärindustriella komplexets svenska gren. Saturnus i pojkspolingens tecken Tvillingarna är möjligen heller inte det man velat se i 9e huset för högre forskning. Detta hus varur ren genialitet kan flöda betecknas av Jupiter, Saturnus raka antites.

Det är därför Sverige hela tiden är snuddande nära att ta död på alla förutsättningslös grundforskning eftersom Saturnus alltid när något av den giriga och snåla onkel Scrooge som är alldeles för tajt med pengarna. Korttänkta svenska politiker håller ständigt på och fingrar på högskolorna för att reducera dem till storföretagens trälar i den svenska jakten på pengar, pengar, pengar. Vilket motbjudande fattigt land vi är! Och landsorten hatar kultur, så vad finns kvar som svensk att berömma sig av? Teknokratiskt producerad danspop?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar